Sök...
Generic filters
Exact matches only

Nyheter från september 2019

Svensk Seriehistoria 3

Svenskt Seriearkiv fortsätter oförtrutet arbetet med att dokumentera Sveriges seriehistoria. Arkivets senaste bok, Svensk Seriehistoria – tredje boken från Svenskt Seriearkiv, har det färgstarka 1970-talet som huvudtema.

Boken släpps den 1 oktober, men finns att köpa i Seriefrämjandets monter på Bokmässan i Göteborg, samt under Malmö Gallerinatt den 28 september på Rum för Serier. Boken presenteras på Seriescenen av Thomas Storn (Svenskt Seriearkiv) på Bokmässan den 29 september kl. 10:30-10:50.

Mer information om boken hittar du här

Svensk seriehistoria 2 (2016)

I Svensk Seriehistoria – andra boken fortsätter Svenskt Seriearkiv i en rad texter utforskandet av den svenska seriehistorien, denna gång med tonvikt på 1960-talet.

Boken bygger till stor del på grundforskning utförd av Svenskt Seriearkiv och presenterar såväl enskilda serieskapare som förlagshistoria och periodöversikter. Samtliga texter är illustrerade med ett rikt och delvis unikt bildmaterial.

Mest utrymme ges åt en genomgång av serieskaparen Rolf Gohs liv och karriär. I en utförlig intervju med förläggaren Börje Nilsson ges en inblick i det dagliga arbetet på ett större serieförlag, medan texten om Formatic Press/Dennis Förlag presenterar ett stycke tidigare okänd förlagshistoria.

Satirtidningen Svenska MAD presenteras, liksom även de olika serieversionerna av ”Pelle Svanslös”. Den 50-årsjubilerande Svenska Serieakademins historia presenteras i en intervju med grundaren och presidenten Sture Hegerfors och två periodöversikter ger en överblick över den svenska seriemarknaden på 1960-talet.

Tillsammans vidgar de här texterna väsentligt den tillgängliga kunskapen om den här perioden i svensk seriehistoria.

Boken finns att köpa i Serieaffären.

Invigning av Svenskt Seriearkiv

Seriearkivet har invigts på nytt! Efter ett decenniums verksamhet flyttade arkivet till nybyggda lokaler vid Malmö stadsarkiv. Detta firades med invigning den 25 april och på programmet stod en presentation av arkivarie Thomas Storn och en föreläsning av Jan Hemmel, son till den underfundigt humoristiske Ture Sventon-tecknaren Sven Hemmel.

Samlingsboxar från seriearkivet

Seriefrämjandet och Svenskt Seriearkiv erbjuder samlingsboxar med uppsättningar av olästa arkivexemplar från den svenska utgivningen av serietidningar. Samlingsboxarna inkluderar framför allt utgivningen av serietidningar mellan 1981 och 1993. Bland dessa finns över 150 olika titlar att tillgå.

Du kan beställa samlingsboxarna via Serieaffären, där det även finns tomma serieboxar för förvaring av dina egna tidningar. Som medlem i Seriefrämjandet har du 15 % rabatt på dina köp i Serieaffären.

Visste du att det går att donera? Seriearkivet tar emot material från seriernas värld och bevarar det för framtiden. Just nu efterfrågas särskilt serietidningar och serieböcker i godtagbart skick. Målet är en komplett uppsättning av alla seriepublikationer i Sverige. Vi lägger ut dubbletter till försäljning.

Beställ och bli medlem i:
www.serieaffären.se

Seriearkivet har flyttat!

Under slutet av sommaren har Svenskt Seriearkiv flyttat från Lund till Malmö, till nya lokaler rakt över gatan från Seriefrämjandets Seriecenter. Det värdefulla och omfattande arkivmaterialet har varsamt flyttats, och hittats sin nya plats i Seriestaden.

Flytten kan sägas markera ett nytt kapitel i Svenskt Seriearkivs historia. Efter ett decennium vid Arkivcentrum Syd kommer arkivet att husera med Malmö stadsarkiv och andra kulturverksamheter, och bidra med ytterligare serieverksamhet till det fria kulturlivet i Malmö.

I fjol firades arkivets tioårsjubileum genom projektet Framtidens seriearkiv, som bland annat innefattade en stor konferens. Vi blickade då tillbaka på de tio år som gått och lyfte blicken mot de tio år som komma skall – nu i doften av nya fräscha lokaler.

Malmö stadsarkiv inviger det nya huset under Arkivens dag, lördag 8 november 2014. När Svenskt Seriearkiv bott in sig och kommit i ordning planeras en egen officiell invigning. Mer info om det kommer senare.

Arbetet att dokumentera, bevara och förmedla Sveriges seriehistoria fortsätter precis som förut. Svenskt Seriearkiv tar emot donationer och säkerställer att historiskt betydelsefullt inte går förlorat, utan finns kvar och lever vidare för kommande generationer.

Seriearkivet har flyttat!

Under slutet av sommaren har Svenskt Seriearkiv flyttat från Lund till Malmö, till nya lokaler rakt över gatan från Seriefrämjandets Seriecenter. Det värdefulla och omfattande arkivmaterialet har varsamt flyttats, och hittats sin nya plats i Seriestaden.

Flytten kan sägas markera ett nytt kapitel i Svenskt Seriearkivs historia. Efter ett decennium vid Arkivcentrum Syd kommer arkivet att husera med Malmö stadsarkiv och andra kulturverksamheter, och bidra med ytterligare serieverksamhet till det fria kulturlivet i Malmö.

I fjol firades arkivets tioårsjubileum genom projektet Framtidens seriearkiv, som bland annat innefattade en stor konferens. Vi blickade då tillbaka på de tio år som gått och lyfte blicken mot de tio år som komma skall – nu i doften av nya fräscha lokaler.

Malmö stadsarkiv inviger det nya huset under Arkivens dag, lördag 8 november 2014. När Svenskt Seriearkiv bott in sig och kommit i ordning planeras en egen officiell invigning. Mer info om det kommer senare.

Arbetet att dokumentera, bevara och förmedla Sveriges seriehistoria fortsätter precis som förut. Svenskt Seriearkiv tar emot donationer och säkerställer att historiskt betydelsefullt inte går förlorat, utan finns kvar och lever vidare för kommande generationer.

Thord Lindblom – omslagsmästare i idrott & äventyr

tlblomUtställning på Idrottsmuseet med originalmålningarna av Thord Lindblom (1920-1989).
En unik möjlighet att se barndomens favoriter på nytt! Thords vackra omslag till tidningar som Buster, Agent X9, Buffalo, Rekord-Magasinet samt mycket annat.

I utställningen visas ca 30 originalmålningar, men i pärmar kan man se övriga ca 400 målningar museet förfogar över: Buster (ca 200 st) samt övriga serier såsom Agent X9, Buffalo, Conan m.fl. (ca 130 st) dessutom flertalet illustrationer av Per Stigman (Rekord-Magasinet), Lektyr och andra tidningar.
Omslagen är inlånade av Thord Lindbloms familj som dessutom låter originalmålningarna vara till försäljning, där 10% av intäkterna tillfaller museet!

IDROTTSMUSEET
Övre Kaserngården 12
415 28 Göteborg
Maj-oktober, måndag-fredag,10.00-16.00
Tel: 031-72 66 180

Missa inte artikeln med Thord Lindblom som återfinns i Bild  Bubbla 192. Finns att köpa i Serieaffären!

Seriearkivet flyttar till Seriestaden

Med över tio år i ryggsäcken flyttar Svenskt Seriearkiv till Seriestaden och stärker på sätt ytterligare Malmös identitet som hjärtat i Seriesverige. Arkivet flyttar in i Stadsarkivets nybyggda lokaler alldeles intill Seriecenter på Kulturhuset Mazetti.

Svenskt Seriearkiv är inne på sitt elfte år av dokumenterande, bevarande och förmedlande av den svenska seriehistorien. Under förra året firades tioårsjubileet genom projektet Framtidens seriearkiv som bland annat arrangerade en konferens som presenterade nio föreläsningar om svensk seriekultur. Projektet blickade både tillbaka på de tio år som gått och framåt på arkivets verksamhet de kommande åren.

I år kommer Seriearkivet att flytta från lokalerna i Lund till helt nya lokaler i hjärtat av Seriestaden Malmö och hamna intill Seriefrämjandets Seriecenter på Kulturhuset Mazetti. Arkivet kommer att bli en del av Malmö stadsarkivs ombyggda hus på Friisgatan som invigs till hösten och dela tak med såväl arkiv- som filmverksamheter.

Att Svenskt Seriearkiv hamnar i Malmö innebär att stadens serieidentitet blir än mer påtaglig. Ingen annan stad i Europa, ja kanske till och med i världen, kan stoltsera med att inte bara ha ett center, utbildningar och ateljéer för tecknade serier, vilket i sig är unikt, utan även ett arkiv för konstformen. Seriestaden på alla sätt och vis!

Genom att arkivet hamnar närmare Seriefrämjandets kansli underlättas också det dagliga arbetet för bland annat leveranser av donationer till arkivet. Svenskt Seriearkiv kommer liksom tidigare fortsätta samla in och förteckna material, ta emot forskarbesök samt informera om svensk seriehistoria genom föreläsningar, trycksaker och utställningar.

Under 2014 pågår för övrigt två vandringsutställningar om svensk seriehistoria – Sveriges seriehistoria samt Vicky Jackie Wendy – som vandrar Sverige runt och sprider kunskap och glädje om svenska serier

Seriewikin och Svenskt Seriearkiv

Månadens samarbete är Seriewikins trumma för att samla skarorna och tillsammans bygga ut artiklar på wikin. Denna månad är en förlängning av arbetet med artikeln om svenskt Seriearkiv, med anledning av det stora tioårsjubileum som hållits.

Seriewikin hjälper till att uppmärksamma Svenskt Seriearkivs tioårsjubileum genom att förlänga Månadens samarbete om detsamma. Vi uppmanar besökare att hjälp oss att bygga ut artikeln under januari månad.

Månadens samarbete är som många känner till ett projekt på Seriewikin där vi tillsammans försöker bygga ut och komplettera en artikel om ett visst ämne. Jubilerande Svenskt Seriearkiv fick äran att bli föremål för december månads samarbete, men projektansvarig har beslutat att förlänga samarbetet att gälla även under januari månad. Med tanke på det rika stoff som tillkommit i och med specialnumret av Bild & Bubbla (nr 197) nyligen finns det åtskilligt mer att dokumentera även på wikin.

Vem som helst får hjälpa till att skriva på Seriewikin. Det är bara att registrera sig, gärna läsa lite praktisk information på Deltagarportalen och sedan sätta igång och redigera. (Det finns ett flertal aktiva redaktörer som kan hjälpa till med att formatera och justera texten efteråt, om så skulle behövas.)

Programmet tar form till Framtidens seriearkiv

Seriefrämjandet anordnar en stor konferens på Svenskt Seriearkiv i Lund på lördag den 30 november 2013. Anmäl dig till en unik och upplysande dag helt i seriernas tecken! Programmet håller på att sättas men vi kan redan presentera några av de intressanta föreläsarna och aktiviteterna som kommer att ske under dagen. Anmäl dig till konferensen genom att skicka e-post till projektledaren på [email protected]

Konferensen vänder sig till forskare, donatorer, yrkesaktiva, Seriefrämjandets medlemmar och alla andra som är intresserade av svensk seriekultur. Det blir föreläsning av framstående personligheter från branschen, visning av utställningarna »Sveriges seriehistoria« och »Vicky, Jackie, Wendy«, rundvandring på arkivet, buffé och mingel.

Föreläsningar ur olika perspektiv

Konferensen presenterar välrenommerade föreläsare som belyser serier i Sverige ur olika perspektiv: arkiv, historia, bransch, kultur och akademi.

Till exempel kommer Klara Arnberg, ekonom-historiker vid Stockholms universitet, att belysa serietidningsdebatten på 1950-talet ur ett genus- och sexualitetsperspektiv med anledning av en bok som utkommer hösten 2013. Michael F. Scholz, professor vid Uppsala universitet (Campus Gotland), kommer att berätta om tecknade serier i andra världskrigets Sverige och undersöka om det var underhållning eller propaganda (eller både och). Rikke Platz Cortsen, lektor vid Köpenhamns universitet, kommer att presentera det svenska serieundret av kvinnliga serietecknare och dra paralleller till grannlandet Danmark.

Bland Seriefrämjandets egen stab kommer arkivarie Thomas Storn att presentera Svenskt Seriearkiv och dess unika verksamhet. Ordförande Fredrik Strömberg kommer att ge en översiktlig presentation av den svenska seriehistorien, vilket hör ihop med utställningen som visas under konferensen. Jamil Mani, verksamhetsledare för kansliet och projektledare för Framtidens seriearkiv, kommer att ge en presentation av Seriefrämjandet och verksamheten så som den ser ut idag.

Dessutom kommer en framstående serietecknare berätta om sitt skapande, en känd branschpersonlighet kommer att ge en insyn i sin långa karriär, med mera! Vi återkommer med det fullständiga programmet, och kan garantera att det kommer att vara minnesvärt.

Vandringar, utställningar och mingel 

Förutom det fullspäckade föreläsningsprogrammet kommer det att hållas rundvandringar i arkivets självt, där deltagaren får en unik inblick i skattgömmorna. Inte mindre än två utställningar visas på plats: ”Sveriges seriehistoria”, om de svenska seriernas historia från 1700-talet till idag, och ”Vicky, Jackie, Wendy”, om serietidningar för tjejer genom tiderna. Det blir dessutom mat, mingel och allmänt trevligt samkväm för alla deltagare.

Anmälan

Vill du delta? Skicka din anmälan till projektledaren Jamil Mani på [email protected] eller ring till Seriefrämjandets kansli på 040-661 40 70.

Vad: Konferens
Datum: Lördag 30 nov 2013
Plats: Arkivcentrum Syd, Porfyrvägen 20, Lund
Biljett: 350 kr (inkl. mat)
 

Konferensen arrangeras av Svenskt Seriearkiv och Seriefrämjandet som en del av projektet Framtidens seriearkiv. Projektet stöds av Lunds kommun, Framtidens Lund och Malmö stad.

Merchandise och Spin-offserier

Spinn-off_bild1Egentligen är det vanligare med merchandise och spinn-off på serien än att serien är en spinn-off på eller ska fungera som reklam för en leksak, en film eller tv-serie eller ett spel. För att ta två exempel fanns W.I.T.C.H. som dockor, böcker och tecknad tv-serie och Mulle finns bland annat som gosedjur.

Barbie-tidningarna

I den andra riktningen är Barbie-tidningarna det mest uppenbara exemplet, Spinn-off_bild2en serietidning baserad på leksaken. Den nuvarande tidningen Barbie, som startade redan 1995, är idag inte en serietidning och har bara kvalificerat sig i korta perioder, men dess tre föregångare var alla serietidningar.

Den första Barbie-tidningen kom med bara ett enda nummer år 1963, men den andra Barbie varade i flera år – från 1986 till 1989. Skillnaderna mellan dockan Barbies olika serie-inkarnationer och deras respektive serietidningar var dock stora.Spinn-off_bild3

Åttiotalets Barbie-tidning var till exempel mer av en ”vanlig” tjejserietidning med en del innehåll utan Barbie-vinkel. Barbie i tidningen från 1993 var tecknad i mer av en seriefigursstil och ofta mer lik dockan. Det var dock bara i den från sextiotalet som fotoserier med Barbiedockor inte var ett inslag i tidningarna.

Tecknade tv-serier som serietidningar

Spinn-off_bild4Bland mer renodlade serietidningar hittar vi titlar som Totally Spies! (2008-2009) och Winx Club (2005-2009), båda med ursprung i tecknade tv-serier.

Det finns också flera tjejtidningar som man inte kan vara helt säker på var i kategoriseringen serien och serietidningen hamnar. Disneys Faeries (senare Tingelings värld och Tingeling) började innan första Tingeling-filmen och älvorna i tidningen ersattes sedan av de som var med i filmen.

Det finns dock också flera flicktidningar som ser ut att vara serietidningar men som inte innehåller serier eller inte tillräckligt för att räknas som en serietidning, t.ex. Disneyprinsessan.

Idolserier

Spinn-off_bild5En mindre uppenbar kategori är serier om och med riktiga kändisar, i flickseriesammanhang främst popstjärnor. Det är inte biografiska serier eller bearbetningar av till exempel Elvisfilmer (t.ex. Kid Galahad i Du och jag 1963:7) utan löpande serier med stjärnan, ofta i idealiserad eller karikerad version.

Bland flickidolerna är det bara New Kids On The Block som har haft enSpinn-off_bild6 egen överraskande kortlivad serietidning på svenska – bara 4 nummer under 1991. Serier med David Cassidy och Donny Osmond var dock återkommande inslag i tidningen Stella (1973-75). Drygt tio år tidigare hade Bob Hope och Jerry Lewis haft egna serietidningar på svenska, men de var inte direkt flickidoler på samma sätt. Även en serie med Jerry Lewis gick också kortvarigt i Tony 1962, närmast som reklam för hans egen tidning som började samtidigt.

Vicky, Jackie, Wendy – Serietidningar för tjejer genom tiderna

Inledning_bild1I havet av alla serietidningar som getts ut i Sverige sticker tjejserietidningarna ut. Både i designval och stil, men främst i det faktum att seriernas hade nästan uteslutande kvinnliga huvudroller. Denna samling texter är kopplad till utställningen Vicky, Jackie, Wendy – serietidningar för tjejer genom tiderna som lyfter fram tidningarna, serierna och skaparna för att belysa denna intressanta med sällan uppmärksammade del av den svenska seriehistorien; serier om tjejer, för tjejer.

Tidig historia

De svenska tjejserietidningarnas historia börjar egentligen några år före 1949, för redan 1944 kom Dale Messicks journalistserie Brenda Starr på svenska som en av Allers förlags serieböcker i Brenda Starr och juveltjuvarna. Inledning_bild2Allers serieböcker var visserligen inte direkt serietidningar utan närmare seriealbum, men det var den första serien mer riktad till en kvinnlig publik (och av en kvinnlig serieskapare) som gavs ut fristående på svenska istället för som del av en tidning. Till saken hör också att till skillnad från de andra serier som gavs ut i Allers serieböcker gick inte Brenda Starr då inte iInledning_bild3 Allers eller någon annan större svensk vecko- eller dagstidning.

Ett par år senare, 1946, kom vad som brukar räknas som den första framgångsrika svenska faktiska serietidningen, Karl-Alfred (1946-53) och ytterligare ett par år senare kom Min Melodi.

Statistik

Den första svenska serietidningen som direkt riktade sig till en kvinnlig publik var Min Melodi, som startade kring årsskiftet 1948-49. Under de dryga sextio år som gått sedan dess har det getts ut mellan 80-100 svenska serietidningar riktade till tjejer (av Inledning_bild4dessa var knappt hälften romantikserietidningar, ca 35-40 titlar) och som mest (1967) gavs 15 olika titlar ut under ett år.
De mest långlivade tjejserietidningarna – Min Häst och Penny/Wendy – har nu getts ut i över fyrtio respektive trettio år, men medellivslängden på tjejserietidningar är runt 4,5 år. Dock överlevde de flesta tjejserietidningarna bara något år.

Tidningar genom åren

Med en ganska bred definition och namnbyten medtagna är detta listan på svenska serietidningar som riktat sig till tjejer och funnits till salu i butik mellan 1949 och 2010. Länkarna tar dig till andra texter på vår hemsida om tidningen eller dess genre.

Min Melodi (1949-62)
Min Melodis Hjärtebibliotek (1953-59)
Vicky (1956-69)
Bildromantidningen Vi Två (1958)
Hjärtebiblioteket (1950-69)
Vicky-biblioteket (1959-63)
Love (1959-62)
Fickbiblioteket (1960-69)
Vi Två-biblioteket (1960-82)
Syster Jill (1960)
Unga Hjärtan (1960-61)
Tony (1960-69)
Love med Min Melodi (1962-63)
Vi Två (1962-67)
Du och jag (1962-63)
Princess (1963)
Barbie (1963)
Nicky-biblioteket (1963-69)
Eva och jag (1963-65)
Romans (1963-73)
Syster Lena (1963-64)
Velvet och hennes häst (1964-65)
Susanne (1964-66)
Celia (1964-68)
Bel Ami (1964-65)
Eva (1965)
Millie Modell (1964)
Twenty (1965-68)
Du och jag (1965-66)
Eva med Bel Ami (1966-67)
Starlet (1966-85)
Topp –serien (1966)
Mitt Äventyr (1967)
Lena flickornas äventyrstidning (1967)
Eva (1967)
Beat-serien (1967-68)
Pop-serien (1967-68)
Tina (1968-69)
Vi Två med Eva-serien (1968-76)
Kitty flickornas äventyrstidning (1969)
Kärleksbiblioteket (1969)
Jackie (1969)
Bessie (1969-78)
Jackie flickornas äventyrstidning (1970-76)
Shirley (1971)
Alexandra (1971-73)
Vicky (1972)
Min Häst (1972–)
Ung och kär (1972-81)
Tiffany (1972-73)
Stella (1973-75)
Min Hund (1974-75)
Katitzi (1975-76)
Vi i sadeln (1975)
Kärleksserien (1975-76)
Fia! (1975)
Ung kärlek (1975)
Mascot (1976)
Story (1976-77)
Dream-serien (1976-77)
Heart-serien (1977)
Date (1979-80)
Hennes (1979-80)
Emma (1981)
Penny (1982-96)
Serieträff (1982-83)
Date jul- och sommaralbum (1983-85)
Donna (1983)
Michelle (1984)
Linda (1985-88)
Conny (1985)
Barbie (1986-88)
Sabina (1986-91)
Serie-Starlet (1986-90)
Zoo (1989-90)
Samantha (1989)
Hennes serier (1990-92)
Starlet (1991-96)
New Kids On The Block (1991)
Ponny Magasinet (1992-97)
Barbie (1993)
Tjejsnack (1993)
Veronica (1993-94)
Girls Comics (1995-96)
Wendy (1996–)
Sailor Moon (1996-97)
Sailor Moon (2000-2001)
Penny (2000-2009)
W.I.T.C.H. (2001-2013)
Sabrina (2002-2003)
Penny Plus (2003-2005)
Sagoprinsessan (2003-2008)
Jessy (2005-2008)
Winx Club (2005-2009)
Faeries (2006-2007)
Tingelings värld (2007-2008)
Shojo Stars (2007-2009)
Tingeling (2008-2009)
Totally Spies! (2008-2009)