Sök...
Generic filters
Exact matches only

Nyheter från december 2020

Svensk seriehistoria : fjärde boken från Svenskt Seriearkiv

Svenskt Seriearkiv fortsätter att skriva svensk seriehistoria, nu med fokus på framväxten av 1970- talets albummarknad, alternativserier och fanzine.

Läs mer om boken här.

Svensk Seriehistoria 3

Svenskt Seriearkiv fortsätter oförtrutet arbetet med att dokumentera Sveriges seriehistoria. Arkivets senaste bok, Svensk Seriehistoria – tredje boken från Svenskt Seriearkiv, har det färgstarka 1970-talet som huvudtema.

Boken släpps den 1 oktober, men finns att köpa i Seriefrämjandets monter på Bokmässan i Göteborg, samt under Malmö Gallerinatt den 28 september på Rum för Serier. Boken presenteras på Seriescenen av Thomas Storn (Svenskt Seriearkiv) på Bokmässan den 29 september kl. 10:30-10:50.

Mer information om boken hittar du här

Svensk seriehistoria 2 (2016)

I Svensk Seriehistoria – andra boken fortsätter Svenskt Seriearkiv i en rad texter utforskandet av den svenska seriehistorien, denna gång med tonvikt på 1960-talet.

Boken bygger till stor del på grundforskning utförd av Svenskt Seriearkiv och presenterar såväl enskilda serieskapare som förlagshistoria och periodöversikter. Samtliga texter är illustrerade med ett rikt och delvis unikt bildmaterial.

Mest utrymme ges åt en genomgång av serieskaparen Rolf Gohs liv och karriär. I en utförlig intervju med förläggaren Börje Nilsson ges en inblick i det dagliga arbetet på ett större serieförlag, medan texten om Formatic Press/Dennis Förlag presenterar ett stycke tidigare okänd förlagshistoria.

Satirtidningen Svenska MAD presenteras, liksom även de olika serieversionerna av ”Pelle Svanslös”. Den 50-årsjubilerande Svenska Serieakademins historia presenteras i en intervju med grundaren och presidenten Sture Hegerfors och två periodöversikter ger en överblick över den svenska seriemarknaden på 1960-talet.

Tillsammans vidgar de här texterna väsentligt den tillgängliga kunskapen om den här perioden i svensk seriehistoria.

Boken finns att köpa i Serieaffären.

Invigning av Svenskt Seriearkiv

Seriearkivet har invigts på nytt! Efter ett decenniums verksamhet flyttade arkivet till nybyggda lokaler vid Malmö stadsarkiv. Detta firades med invigning den 25 april och på programmet stod en presentation av arkivarie Thomas Storn och en föreläsning av Jan Hemmel, son till den underfundigt humoristiske Ture Sventon-tecknaren Sven Hemmel.

Samlingsboxar från seriearkivet

Seriefrämjandet och Svenskt Seriearkiv erbjuder samlingsboxar med uppsättningar av olästa arkivexemplar från den svenska utgivningen av serietidningar. Samlingsboxarna inkluderar framför allt utgivningen av serietidningar mellan 1981 och 1993. Bland dessa finns över 150 olika titlar att tillgå.

Du kan beställa samlingsboxarna via Serieaffären, där det även finns tomma serieboxar för förvaring av dina egna tidningar. Som medlem i Seriefrämjandet har du 15 % rabatt på dina köp i Serieaffären.

Visste du att det går att donera? Seriearkivet tar emot material från seriernas värld och bevarar det för framtiden. Just nu efterfrågas särskilt serietidningar och serieböcker i godtagbart skick. Målet är en komplett uppsättning av alla seriepublikationer i Sverige. Vi lägger ut dubbletter till försäljning.

Beställ och bli medlem i:
www.serieaffären.se

Seriearkivet har flyttat!

Under slutet av sommaren har Svenskt Seriearkiv flyttat från Lund till Malmö, till nya lokaler rakt över gatan från Seriefrämjandets Seriecenter. Det värdefulla och omfattande arkivmaterialet har varsamt flyttats, och hittats sin nya plats i Seriestaden.

Flytten kan sägas markera ett nytt kapitel i Svenskt Seriearkivs historia. Efter ett decennium vid Arkivcentrum Syd kommer arkivet att husera med Malmö stadsarkiv och andra kulturverksamheter, och bidra med ytterligare serieverksamhet till det fria kulturlivet i Malmö.

I fjol firades arkivets tioårsjubileum genom projektet Framtidens seriearkiv, som bland annat innefattade en stor konferens. Vi blickade då tillbaka på de tio år som gått och lyfte blicken mot de tio år som komma skall – nu i doften av nya fräscha lokaler.

Malmö stadsarkiv inviger det nya huset under Arkivens dag, lördag 8 november 2014. När Svenskt Seriearkiv bott in sig och kommit i ordning planeras en egen officiell invigning. Mer info om det kommer senare.

Arbetet att dokumentera, bevara och förmedla Sveriges seriehistoria fortsätter precis som förut. Svenskt Seriearkiv tar emot donationer och säkerställer att historiskt betydelsefullt inte går förlorat, utan finns kvar och lever vidare för kommande generationer.

Seriearkivet har flyttat!

Under slutet av sommaren har Svenskt Seriearkiv flyttat från Lund till Malmö, till nya lokaler rakt över gatan från Seriefrämjandets Seriecenter. Det värdefulla och omfattande arkivmaterialet har varsamt flyttats, och hittats sin nya plats i Seriestaden.

Flytten kan sägas markera ett nytt kapitel i Svenskt Seriearkivs historia. Efter ett decennium vid Arkivcentrum Syd kommer arkivet att husera med Malmö stadsarkiv och andra kulturverksamheter, och bidra med ytterligare serieverksamhet till det fria kulturlivet i Malmö.

I fjol firades arkivets tioårsjubileum genom projektet Framtidens seriearkiv, som bland annat innefattade en stor konferens. Vi blickade då tillbaka på de tio år som gått och lyfte blicken mot de tio år som komma skall – nu i doften av nya fräscha lokaler.

Malmö stadsarkiv inviger det nya huset under Arkivens dag, lördag 8 november 2014. När Svenskt Seriearkiv bott in sig och kommit i ordning planeras en egen officiell invigning. Mer info om det kommer senare.

Arbetet att dokumentera, bevara och förmedla Sveriges seriehistoria fortsätter precis som förut. Svenskt Seriearkiv tar emot donationer och säkerställer att historiskt betydelsefullt inte går förlorat, utan finns kvar och lever vidare för kommande generationer.

Thord Lindblom – omslagsmästare i idrott & äventyr

tlblomUtställning på Idrottsmuseet med originalmålningarna av Thord Lindblom (1920-1989).
En unik möjlighet att se barndomens favoriter på nytt! Thords vackra omslag till tidningar som Buster, Agent X9, Buffalo, Rekord-Magasinet samt mycket annat.

I utställningen visas ca 30 originalmålningar, men i pärmar kan man se övriga ca 400 målningar museet förfogar över: Buster (ca 200 st) samt övriga serier såsom Agent X9, Buffalo, Conan m.fl. (ca 130 st) dessutom flertalet illustrationer av Per Stigman (Rekord-Magasinet), Lektyr och andra tidningar.
Omslagen är inlånade av Thord Lindbloms familj som dessutom låter originalmålningarna vara till försäljning, där 10% av intäkterna tillfaller museet!

IDROTTSMUSEET
Övre Kaserngården 12
415 28 Göteborg
Maj-oktober, måndag-fredag,10.00-16.00
Tel: 031-72 66 180

Missa inte artikeln med Thord Lindblom som återfinns i Bild  Bubbla 192. Finns att köpa i Serieaffären!

Seriearkivet flyttar till Seriestaden

Med över tio år i ryggsäcken flyttar Svenskt Seriearkiv till Seriestaden och stärker på sätt ytterligare Malmös identitet som hjärtat i Seriesverige. Arkivet flyttar in i Stadsarkivets nybyggda lokaler alldeles intill Seriecenter på Kulturhuset Mazetti.

Svenskt Seriearkiv är inne på sitt elfte år av dokumenterande, bevarande och förmedlande av den svenska seriehistorien. Under förra året firades tioårsjubileet genom projektet Framtidens seriearkiv som bland annat arrangerade en konferens som presenterade nio föreläsningar om svensk seriekultur. Projektet blickade både tillbaka på de tio år som gått och framåt på arkivets verksamhet de kommande åren.

I år kommer Seriearkivet att flytta från lokalerna i Lund till helt nya lokaler i hjärtat av Seriestaden Malmö och hamna intill Seriefrämjandets Seriecenter på Kulturhuset Mazetti. Arkivet kommer att bli en del av Malmö stadsarkivs ombyggda hus på Friisgatan som invigs till hösten och dela tak med såväl arkiv- som filmverksamheter.

Att Svenskt Seriearkiv hamnar i Malmö innebär att stadens serieidentitet blir än mer påtaglig. Ingen annan stad i Europa, ja kanske till och med i världen, kan stoltsera med att inte bara ha ett center, utbildningar och ateljéer för tecknade serier, vilket i sig är unikt, utan även ett arkiv för konstformen. Seriestaden på alla sätt och vis!

Genom att arkivet hamnar närmare Seriefrämjandets kansli underlättas också det dagliga arbetet för bland annat leveranser av donationer till arkivet. Svenskt Seriearkiv kommer liksom tidigare fortsätta samla in och förteckna material, ta emot forskarbesök samt informera om svensk seriehistoria genom föreläsningar, trycksaker och utställningar.

Under 2014 pågår för övrigt två vandringsutställningar om svensk seriehistoria – Sveriges seriehistoria samt Vicky Jackie Wendy – som vandrar Sverige runt och sprider kunskap och glädje om svenska serier

Seriewikin och Svenskt Seriearkiv

Månadens samarbete är Seriewikins trumma för att samla skarorna och tillsammans bygga ut artiklar på wikin. Denna månad är en förlängning av arbetet med artikeln om svenskt Seriearkiv, med anledning av det stora tioårsjubileum som hållits.

Seriewikin hjälper till att uppmärksamma Svenskt Seriearkivs tioårsjubileum genom att förlänga Månadens samarbete om detsamma. Vi uppmanar besökare att hjälp oss att bygga ut artikeln under januari månad.

Månadens samarbete är som många känner till ett projekt på Seriewikin där vi tillsammans försöker bygga ut och komplettera en artikel om ett visst ämne. Jubilerande Svenskt Seriearkiv fick äran att bli föremål för december månads samarbete, men projektansvarig har beslutat att förlänga samarbetet att gälla även under januari månad. Med tanke på det rika stoff som tillkommit i och med specialnumret av Bild & Bubbla (nr 197) nyligen finns det åtskilligt mer att dokumentera även på wikin.

Vem som helst får hjälpa till att skriva på Seriewikin. Det är bara att registrera sig, gärna läsa lite praktisk information på Deltagarportalen och sedan sätta igång och redigera. (Det finns ett flertal aktiva redaktörer som kan hjälpa till med att formatera och justera texten efteråt, om så skulle behövas.)

Programmet tar form till Framtidens seriearkiv

Seriefrämjandet anordnar en stor konferens på Svenskt Seriearkiv i Lund på lördag den 30 november 2013. Anmäl dig till en unik och upplysande dag helt i seriernas tecken! Programmet håller på att sättas men vi kan redan presentera några av de intressanta föreläsarna och aktiviteterna som kommer att ske under dagen. Anmäl dig till konferensen genom att skicka e-post till projektledaren på [email protected]

Konferensen vänder sig till forskare, donatorer, yrkesaktiva, Seriefrämjandets medlemmar och alla andra som är intresserade av svensk seriekultur. Det blir föreläsning av framstående personligheter från branschen, visning av utställningarna »Sveriges seriehistoria« och »Vicky, Jackie, Wendy«, rundvandring på arkivet, buffé och mingel.

Föreläsningar ur olika perspektiv

Konferensen presenterar välrenommerade föreläsare som belyser serier i Sverige ur olika perspektiv: arkiv, historia, bransch, kultur och akademi.

Till exempel kommer Klara Arnberg, ekonom-historiker vid Stockholms universitet, att belysa serietidningsdebatten på 1950-talet ur ett genus- och sexualitetsperspektiv med anledning av en bok som utkommer hösten 2013. Michael F. Scholz, professor vid Uppsala universitet (Campus Gotland), kommer att berätta om tecknade serier i andra världskrigets Sverige och undersöka om det var underhållning eller propaganda (eller både och). Rikke Platz Cortsen, lektor vid Köpenhamns universitet, kommer att presentera det svenska serieundret av kvinnliga serietecknare och dra paralleller till grannlandet Danmark.

Bland Seriefrämjandets egen stab kommer arkivarie Thomas Storn att presentera Svenskt Seriearkiv och dess unika verksamhet. Ordförande Fredrik Strömberg kommer att ge en översiktlig presentation av den svenska seriehistorien, vilket hör ihop med utställningen som visas under konferensen. Jamil Mani, verksamhetsledare för kansliet och projektledare för Framtidens seriearkiv, kommer att ge en presentation av Seriefrämjandet och verksamheten så som den ser ut idag.

Dessutom kommer en framstående serietecknare berätta om sitt skapande, en känd branschpersonlighet kommer att ge en insyn i sin långa karriär, med mera! Vi återkommer med det fullständiga programmet, och kan garantera att det kommer att vara minnesvärt.

Vandringar, utställningar och mingel 

Förutom det fullspäckade föreläsningsprogrammet kommer det att hållas rundvandringar i arkivets självt, där deltagaren får en unik inblick i skattgömmorna. Inte mindre än två utställningar visas på plats: ”Sveriges seriehistoria”, om de svenska seriernas historia från 1700-talet till idag, och ”Vicky, Jackie, Wendy”, om serietidningar för tjejer genom tiderna. Det blir dessutom mat, mingel och allmänt trevligt samkväm för alla deltagare.

Anmälan

Vill du delta? Skicka din anmälan till projektledaren Jamil Mani på [email protected] eller ring till Seriefrämjandets kansli på 040-661 40 70.

Vad: Konferens
Datum: Lördag 30 nov 2013
Plats: Arkivcentrum Syd, Porfyrvägen 20, Lund
Biljett: 350 kr (inkl. mat)
 

Konferensen arrangeras av Svenskt Seriearkiv och Seriefrämjandet som en del av projektet Framtidens seriearkiv. Projektet stöds av Lunds kommun, Framtidens Lund och Malmö stad.

Dramaserier

Dramaserier_bild1Det kan vara svårt att skilja på serietidningarna med såpopera- och dramaserier från de med romatikserier eftersom serietidningarna ofta tog in serier från båda genrerna. Skillnaderna mellan dessa genrer på serietidningar var ofta vad som varit mest dominerande eller vilka titlar och karaktärer som regelbundet återkom i tidningen. I praktiken räknades den som en dramaserietidning om den hade regelbundna såpopera- och dramaserier, eftersom romantikserierna ytterst sällan hade återkommande karaktärer.

Min Melodi

Dramaserier_bild2Min Melodi (1949-62) var den första svenska serietidningen riktad till en kvinnlig publik, en av de första framgångsrika svenska serietidningarna och det kanske tydligaste exemplet på en serietidning som definieras av sina såpopera- och dramaserier. De första åren hade Min Melodi bara romantikserier (som man kallade “noveller helt i bilder”) men redan 1951 började man ta in såpopera- och dramaserier, både fristående/avslutade serier och regelbundet återkommande episoder, bland annat ur amerikanska strippserier.

Det var dock först 1957 som dess första riktigt fasta serie började: Leonard Starrs Mary på väg mot tiljan, om en ung kvinnas väg mot scenen och stjärnorna. I gengäld var den den enda som fortsatte när Min Melodi slogs ihop med Love 1962 och senare dök upp i andra serietidningar avsedda för en kvinnlig publik.

The Heart of Juliet Jones och alla dess namnbyten

Dramaserier_bild6Den dramaserie som getts ut längst i svenska serietidningar är Elliot Caplan och Stan Drakes The Heart of Juliet Jones, om två systrars öden och äventyr inom både kärleks- och karriärsval. Den var huvudserie i en kedja av tidningar med flera titelbyten: Du och jag, Eva och jag, Eva, Eva med Bel Ami och Vi Två med Eva. Serien följde även med när tidningen sammanslogs med Bel Ami 1966, Vi Två 1968 och Jackie.

Dramaserier_bild3Även serien The Heart of Juliet Jones hade en del namnbyten på vägen, bland annat Du och jag, Eva och jag, Eva och Eva Jones, då den var huvudserie och tidningens namn skulle spegla den. Det kanske ska tilläggas att den svenska titelns Eva egentligen var lillasyster till Juliet (som på svenska hette Ann). Eva var den av de rätt olika systrarna som oftast var mer drivande för handlingen och därför fick huvudrollen.

Dramaserier_bild5Juliet Jones hjärta lugnade ner sig på ett rätt tidigt stadium och under de femton åren från tidningen Du och jag (1962-63) till tidningen Story (1976) hade hon i princip bara två kavaljerer, och gifte sig med den ena i början av sjuttiotalet. Under sjuttiotalet degraderades serien till ett vanligt fast inslag när Vi Två (som tidningen då hette) först nästan blev en idol- och musiktidning och sedan långsamt slutade rikta sig till tjejer enbart. När tidningen döptes om till den kortlivade Story (1976) var ingen av serierna ett fast inslag och The Heart of Juliet Jones och Mary blandades med Romeo Brown, Twin Earths och Dateline: Danger.

The Heart of Juliet Jones och Mary återkom i Serieträff (1982-83) tillsammans med ett urval av strippserier och serier i annat format, både nya och äldre, tidigare bekanta för svenska läsare och Dramaserier_bild4dittills oöversatta. Även Serieträff hade mer än såpopera- och dramaserier (bland annat bearbetningar av Barbara Cartland-historier) men också action-äventyr med kvinnor i huvudrollen, från piratkaptenen i Captain Kate till rymdoperahjältinnan Danielle i serien med samma namn. Dessa var dock inte alltid skapade för en främst kvinnlig publik.

Andra långlivade dramaserier

Såpopera- och dramaserierna är idag dock i första hand kända som dagstidningsserier och flera av dem pågår fortfarande eller avslutades ganska nyligen. De engelska originalserierna till ovannämnda Dramaserier_bild9Mary på väg mot tiljan och The Heart of Juliet Jones slutade 1979 respektive 2001. Serier som Judge Parker (som gick i Min Melodi), Rex Morgan M.D. (i Min Melodi) och Apartment 3-G (i Vicky, Tony, Stella och Serieträff) pågår fortfarande på engelska och Brenda Starr (i Serie-Starlet) avslutades så sent som 2011.

Det finns och fanns såpopera- och dramaserier som inte är eller börjat som strippserier i dagstidningar men färre av dem har dykt upp på svenska. En av de mest såpoperaliknande av dem var Försök finna lyckan, tecknad av bland annat Gene Colan, om en ung Hollywoodänka som återvände till den småstad hon kom från och fann att hennes gamle pojkvän förlovat sig med någon annan under tiden. Den blev huvudserie i dåvarande svenska romantikserietidningen Vicky (1953-69) under tidningens sista år.