Generic filters
Exact matches only

Nordiskt Seriearkiv

Seriearkivet är numera en egen förening och drivs inte längre av Seriefrämjandet. Besök seriearkivet.se för mer information om deras verksamhet. 

Svenskt Seriearkiv är Seriefrämjandets centrum för dokumenterande, bevarande och förmedlande av seriemediets historia i Sverige. Seriearkivet startades 2003 och finns sedan 2014 vid Malmö stadsarkivs lokaler. Seriearkivets samlingar omfattar mer än 600 hyllmeter material, häribland tiotusentals serieoriginal och seriepublikationer, Sveriges största klippsamling av artiklar om serier, fanzin, reklammaterial, korrespondens med mera.

Men vi är inte nöjda med detta. Seriekulturerna och seriebranscherna i de nordeuropeiska länderna hänger samman historiskt genom samägda förlag, gemensam utgivning, spridning av svenska, danska, finska och norska serier i grannländerna etc. Att samla information om seriekulturerna i våra grannländer är därför en naturlig utveckling av arkivets nuvarande verksamhet.

De senaste åren har Seriearkivet dessutom börjat få donationer från våra grannländer då motsvarande arkivfunktioner inte alltid existerar där. Sammantaget står Svenskt Seriearkiv väl rustat för att ta nästa steg och ta sig an ett nordiskt uppdrag. Syftet med projektet är att kartlägga möjligheter och hinder för att expandera Seriearkivets uppdrag till att samla in information och material om konstformen tecknade serier från hela Norden.

Projektledaren Fredrik Strömberg kommer att besöka våra nordiska grannländer, med studiebesök på ländernas arkivinstitutioner samt möten med aktörer inom seriebranschen. Besöken kommer koordineras med ländernas större seriefestivaler, där Seriearkivet kommer att presenteras.

Nordiskt Seriearkiv drivs av Seriefrämjandet med stöd av Region Skåne och Letterstedtska föreningen.