Generic filters
Exact matches only

Om Urhunden

Arbetet med priserna
Urhundens jury består av seriekunniga personer med olika intressen, yrken och bakgrund. Jurymedlemmarna tillsätts av Seriefrämjandets styrelse, men som medlem i föreningen kan vem som helst kan också föreslå en person till juryn genom att skicka in förslag inför ett styrelsemöte.

Varje år tas en lista fram över publicerade serieböcker, och efter att ha läst igenom årets utgivning lägger varje jurymedlem fram ett antal förslag till nominering (listan har varit tillgänglig för allmänheten sedan 1996, då den även började användas för att sammanställa statistik och se tydliga utgivningstrender inom serieförlagsbranschen).

Från och med år 2020 kommer förlagen själva att kunna skicka in förslag på nomineringar, och det är främst med stöd av detta urval som juryn kommer att ta fram nomineringarna. Justeringen innebär att etablerade förlag såväl som aktörer som är nya i branschen, har liten utgivning eller inte vanligtvis brukar ge ut serieböcker kommer att ges en möjlighet att synliggöra sin utgivning. De värdefulla utgivningslistorna med statistik kommer att fortsätta tas fram.

Utifrån utgivningslistan, eller från 2020 de böcker som föreslagits för nominering, föreslår varje juryledamot tre originalsvenska och tre översatta verk, och ger dem 1, 2 eller 3 poäng. De fem som fått flest poäng i varje kategori blir de slutliga nomineringarna, som offentliggörs i samband med Stockholms Internationella Seriefestival. Vinnarna utses sedan vid ett möte med juryn.

Sedan 2008 har utdelningen av Urhunden skett på scen i samband med Bok- och biblioteksmässan i Göteborg (med undantag för 2020 då priset sattes på paus). Av de sammanlagt tio nominerade i de båda kategorierna, koras två vinnare, som tilldelas varsin Urhunden-plakett för böcker utkomna föregående år.

Sedan ett par år tillbaka har arbetsgruppen för Urhunden i Seriefrämjandets styrelse (ej att förväxla med juryn) arbetat med att förändra priset. När det finns mer information om dessa förändringar kommer ni att kunna läsa om det på denna sida.

Arbetsgruppen för Urhundens förändringsarbete består utav Cyril Hellman, Gabriella Håkansson, Jens Andersson, Lisa Medin och Ola Hammarlund.

Namnet ”Urhunden”
Oskar Andersson (med signaturen OA) är mest känd för ”Mannen som gör hvad som faller honom in”, men han gjorde också en återkommande serie om ett djur som var en blandning mellan en hund och en dinosaurie.

Seriepriset Urhunden, uppkallad efter Sveriges första serietecknares dinosauriehund, har delats ut av Seriefrämjandet sedan 1987.

Juryns sekreterare och kontaktperson för Urhunden
Ola Hammarlund
ola.hammarlund@serieframjandet.se