Generic filters
Exact matches only

Va ente hialös!

Rum för serier är Seriefrämjandets galleri i Malmö och har drivits sedan hösten 2015. Det är en mötesplats där besökare får uppleva tecknade serier genom utställningar, evenemang och utgivning, och möta kreatörerna bakom serierna.

Med projektet ”Va ente hialös!” vill vi nå ut med Rum för seriers verksamhet regionalt och sprida kunskapen om tecknade serier som konstform.

Projektet går ut på att ta kontakt med andra kulturaktörer runt om i Skåne och att träffa dessa för att lära känna varandra, utbyta idéer, skapa nätverk och utveckla samarbeten. Vi hoppas att detta arbete ska resultera i fler visningar av seriekonst på platser runt om i Skåne.

Är ni som kulturaktör intresserad av att göra ett samarbete med oss kan ni höra av er till info@serieframjandet.se

Projektet drivs av Seriefrämjandet med stöd av Sparbanksstiftelsen Skåne och Swedbank.