Generic filters
Exact matches only

Nordic Comics Invasion

Nordic Comics Invasion är ett samarbete mellan Seriefrämjandet och våra systerorganisationer i Finland, Danmark, Norge och Island, men även med de nordiska konsulaten i Toronto. Syftet med projektet är att göra en större marknadsförings- och PR-insats för nordiska serier på den omfattande och inflytelserika nordamerikanska seriemarknaden. Genom en koordinerad satsning med montrar, utställningar, scenframträdande med mera vid Toronto Comic Arts Festival 2022 (TCAF) – en av de viktigaste mötesplatserna för tecknade serier i Nordamerika – vill vi skapa möjligheter för utbyten mellan de nordiska och de nordamerikanska seriekulturerna.

Projektet drivs av Seriefrämjandet i samarbete med Toronto Comic Arts Festival och med stöd av Kulturrådet, Kulturkontakt Nord, Nordisk Kulturfond och Letterstedtska föreningen.