Sök...
Generic filters
Exact matches only

Göteborg seriefestival 2019

Göteborg seriefestival är Seriefrämjandets nya festival för tecknade serier i Göteborg. Festivalen bjuder på utställningar, scenprogram och workshops för barn och vuxna, med särskilt fokus på unga.

Festivalen kommer att ske under höstlovet v44 (28 okt – 3 nov) med ett öppet program under veckan, där man kan arrangera sina egna programpunkter som får vara med i festivalens program. Några programpunkter är redan klara, men det fylls på med fler kontinuerligt.

Kvartersscenen 2 lång

Under lördagen den 2/11 kl 10-18 har vi en endagsfestival på Kvartersscenen 2 lång, där SeF står som arrangör. Vi gör ett scenprogram med inbjudna gäster, ett begränsat antal säljbord för förlag och fanzinister och för att avrunda dagen blir det en efterfest i samma lokal kl 19-23. 

Skulle du vilja arrangera en programpunkt under veckan eller för scenprogrammet den 2/11? Hör av dig till [email protected] senast 1/8

Anmälan av event till programmet Göteborg seriefestival 2019

Arrangerar du ett serierelaterat event till Göteborg seriefestival 28 oktober – 2 november 2019? Anmäl din programpunkt här för att komma med i programmet till festivalen! Programpunkter anmälda före 15 augusti kommer med i det tryckta programmet. Programpunkter anmälda före 15 september kommer med i webbprogrammet. Punkter anmälda efter 15 september tas med i webbprogrammet i mån av tid.

Anmälan kan du göra här.

Bordsbokning för fanzinister

Om du vill lämna intresseanmälan för ett bord på festivalen kan du göra det här fram till 15 augusti.
Antalet bord är begränsade och vi kommer att lotta fram de som får ett bord.

Festivalen finansieras av stöd från Västra Götalandsregionen samt Wilhelm & Martina Lundgrens Understödsfond