Generic filters
Exact matches only

Angoulême 2020

Seriefrämjandet fortsätter sitt långsiktiga arbete med att lansera svenska serieskapare på den internationella marknaden, och arrangerar åter igen ett antal evenemang på den stora franska seriefestivalen i Angoulême.

Tillsammans med våra systerorganisationer i de övriga nordiska länderna håller SeF i en stor nordisk monter som förevisar såväl översatta serier som potentiella översättningsobjekt för den franska publiken. Vi arrangerar dessutom en nordisk scen, med liveteckning till musik, paneldebatter med mera, en stor monterfest för branschfolk, samt inte minst ett stort förläggarmöte, där nordiska förläggare, redaktörer och agenter kan möta sina internationella kollegor.

I det svenska teamet i år ingår bland annat serieskapare som Jonas Darnell, Fabian Göransson, Yvette Gustafsson, Karl Johnsson och Liv Strömqvist och förläggare som Andreas Eriksson, Fredrik Johnsson, Mattias Mattsson och Germund von Wowern.