Sök...
Generic filters
Exact matches only

Material

Här följer de tekniska krav på bildfilerna för dig som vill skicka in din serie till Portal

Nummer               Deadline               Utkommer ca

1                          11 jan 2022                 feb 2022

2                          4 april 2022               maj 2022

3                          4 juli 2022                 sept 2022

4                          4 juli 2022               nov 2022

Filformat: .TIFF
Upplösning: 400 dpi färg/gråskala, 1200 dpi svartvitt/lineart.
Utfall: 5mm
Färgprofil: CMYK*
Språk: Svenska
Sidantal: 2-16 sammanhängande, alltså ej enrutingar/ensidor.

Formatet på tidningen är 20 x 30 cm, alltså ett lite större serietidningsformat. Tidningen trycks i CMYK-fogra, du kan skicka in bilder i RGB så konverterar vi inför tryckningen, men tänk då på att alla färger kanske inte återges helt korrekt.
Vi betalar sidersättning på 200 kr/sida och royalty (ersättning per sålt exemplar av tidningen) till medverkande upphovspersoner.

Skicka din serie till tidning@serieframjandet.se före deadline om du vill delta! Döp filen till DITTNAMN_TITEL så blir det lättare för både oss och dig. Skicka gärna inte lösa sidor enskilt, utan via sidor som t.ex. WeTransfer. 

Känner du dig osäker kring hur utfall fungerar? Här är en pedagogisk förklaring av fanzineveteranen Ola Forsblad (Home Made Comics):
https://www.homemadecomics.org/serieskola