Sök...
Generic filters
Exact matches only

Material

Här följer de tekniska krav på bildfilerna för dig som vill skicka in din serie till Portal

Nummer               Deadline               Utkommer ca

1                          11 jan 2022                 feb 2022

2                          4 april 2022               maj 2022

3                          4 juli 2022                 sept 2022

4                          19 okt 2022               nov 2022

Filformat: .TIFF
Upplösning: 400 dpi färg/gråskala, 1200 dpi svartvitt/lineart.
Utfall: 5mm
Färgprofil: CMYK*
Språk: Svenska
Sidantal: 2-16 sammanhängande, alltså ej enrutingar/ensidor.

Formatet på tidningen är 20 x 30 cm, alltså ett lite större serietidningsformat. Tidningen trycks i CMYK-fogra, du kan skicka in bilder i RGB så konverterar vi inför tryckningen, men tänk då på att alla färger kanske inte återges helt korrekt.
Vi betalar sidersättning på 200 kr/sida och royalty (ersättning per sålt exemplar av tidningen) till medverkande upphovspersoner.

Skicka din serie till tidning@serieframjandet.se före deadline om du vill delta! Döp filen till DITTNAMN_TITEL så blir det lättare för både oss och dig. Skicka gärna inte lösa sidor enskilt, utan via sidor som t.ex. WeTransfer.