Generic filters
Exact matches only

Material

Här följer de tekniska krav på bildfilerna för dig som vill skicka in din serie till Portal

Nummer               Deadline               Utkommer ca

7                          7 januari 2024               mars 2024                    

8                          19 maj 2024                   juli 2024          

9                          18 augusti 2024            september 2024           

10                        18 oktober 2024.          november 2024

Filformat: .TIFF
Upplösning: 400 dpi färg/gråskala, 1200 dpi svartvitt/lineart.
Utfall: 5mm
Färgprofil: CMYK*
Språk: Svenska
Sidantal: 2-16 sammanhängande, alltså ej enrutingar/ensidor.

Formatet på tidningen är 200 x 300 mm, alltså ett lite större serietidningsformat. Tidningen trycks i CMYK-fogra, du kan skicka in bilder i RGB så konverterar vi inför tryckningen, men tänk då på att alla färger kanske inte återges helt korrekt.
Vi betalar en symbolisk sidersättning på 200 kr/sida till medverkande upphovspersoner.

Skicka din serie till  portal@serieframjandet.se före deadline om du vill delta! Döp filen till DITTNAMN_TITEL så blir det lättare för både oss och dig. Skicka gärna inte lösa sidor enskilt, utan via sidor som t.ex. WeTransfer. 

Känner du dig osäker kring hur utfall fungerar? Här är en pedagogisk förklaring av fanzineveteranen Ola Forsblad (Home Made Comics):
https://www.homemadecomics.org/serieskola

Här nedan hittar du också en visuell förklaring för hur marginaler och utfall fungerar: