Generic filters
Exact matches only

Jakob Hallin utses till tillförordnad verksamhetsledare

Som tidigare meddelats kommer Seriefrämjandets verksamhetsledare Jamil Mani att sluta sin tjänst vid föreningen för att gå vidare med andra uppdrag. En ny verksamhetsledare kommer att tillsättas, och under tiden har Jakob Hallin utsetts till tillförordnad verksamhetsledare. Jakob Hallin har varit aktiv i Seriefrämjandet under många år, såväl i styrelsen som på kansliet.
Styrelsen är tacksam mot Jakob Hallin för att han kan kliva in och ta ansvaret under en övergångsperiod.