Generic filters
Exact matches only

Nyheter från juni 2018

Bergman i Skåne – Tävling för serieskapare

Mötesplats:serier* utlyser, i samarbete med Film i Skåne, Stiftelsen Ingmar Bergman, Seriefrämjandet och Region Skånes Kulturförvaltning, en tävling för serieskapare på temat Ingmar Bergmans universum.

Första pris 25.000 SEK
Andrapris: 4.000 SEK
Tredjepris: 1.000 SEK

Syftet med tävlingen är att låta yrkesverksamma serieskapare föra olika aspekter av Bergmans universum in i en samtida kontext samt att uppmärksamma att en avsevärd del av Bergmans liv, verk och produktion har anknytning till Skåne. Tävlingen riktar sig till yrkesverksamma serieskapare som är utbildade, verksamma eller har annan anknytning till Skåne.

Tävlingsregler
Serien ska vara en fri tolkning av en aspekt av Bergmans liv eller del av verk producerat i Skåne, satt i en samtida kontext. Det kan också vara ett personligt förhållningssätt till Ingmar Bergmans universum, men utspela sig i Skåne. Serien ska vara mellan 1-3 sidor i stående A4 format. Serien ska vara på svenska.

Presentation
Pristagarna och ett av juryn föreslaget urval av övriga tävlingsbidrag** kommer att presenteras på en utställning på Malmö universitet under hösten 2018. Medverkan för de som ej vunnit något pris är valfritt. Förstapristagarens bidrag kommer att tillgängliggöras i form av en trycksak, där form och upplaga anpassas efter bidragets art, t ex en affisch, ett vykort, ett seriehäfte eller liknande. Denna kommer ges spridning i samband med evenemang som rör serier i Skåne, film i Skåne och firandet av Ingmar Bergman-året. Det/de vinnande bidragen kommer även att publiceras i Skandinaviens ledande serietidskrift – Bild & Bubbla.

Jury
Jury består av: Gunnar Krantz – Malmö universitet, Saskia Gullstrand – serieskapare, Mikael Svensson – Film i Skåne, Jan Holmberg – Stiftelsen Ingmar Bergman, Fredrik Strömberg – Seriefrämjandet, Paola Ciliberto – Region Skånes kulturförvaltning. Alla tävlingsbidrag lämnas in anonymt per post. Bidragen märks med ”Ingmar Bergmans universum” och en förseglad namnsedel bifogas. Namnsedeln ska vara märkt med samma titel som bidraget. Vinnarens identitet avslöjas först då bedömningen är avslutad och juryn har undertecknat sitt utlåtande.

Deadline är 31 augusti 2018. OBS! Skicka inga original!

Bidragen skickas per post till:
Malmö universitet
Att: Gunnar Krantz
20506 Malmö

För mer info eller frågor kontakta: gunnar.krantz@mau.se

*mötesplats:serier är ett samverkansprojekt som drivs av Institutionen för konst, kultur och kommunikation, K3, Malmö universitet, med stöd av Faktulteten för Kultur och samhälle och Region Skåne. http://blogg.mah.se/motesplatsserier/
**Arrangören innehar den materiella äganderätten till belönade tävlingsförslag under upp till högst sex månader efter att tävlingen avgjorts.
 Vinnaren står för alla ev. skatter och sociala avgifter. Personer med nära anknytning till jurymedlem äger ej rätt att delta. (enl. Svenska Tecknares riktlinjer).

Nomineringar till Urhunden 2018

Nu är nomineringarna klara till Seriefrämjandets Urhundenpris för 2018! Offentliggörandet har skett på Stockholms internationella seriefestival.

Fem originalsvenska serieböcker samt fem översatta har nominerats till årets pris. Dessutom har fem personer eller grupper nominerats till priset för främjande av barn- och ungdomsserier i Sverige.

Urhunden delas sedan 1987 ut årligen till föregående års bästa svenska respektive översatta seriebok. Priset är uppkallat efter en klassisk svensk seriefigur (en korsning mellan hund och dinosaurie) från sekelskiftet av Oskar Andersson, signaturen OA.

Juryn kommer att utse de slutliga mottagarna senare i år. Prisutdelningen äger rum på Seriefrämjandets Seriescen på Bokmässan i Göteborg i september.

Ola Hammarlund, sekreterare för Urhunden
Telefon: 08-87 71 04
E-post: ola.hammarlund@serieframjandet.se

Urhunden-2018-nominerade_SV

Nomineringar till 2017 års bästa originalsvenska seriebok

 • Djupet av Karin Gafvelin (Syster förlag)
 • Nya Norrland av Mats Jonsson (Galago)
 • Mondo av Erik Svetoft (Sanatorium)
 • Nedzus lyktor av Rui Tenreiro (Sanatorium)
 • Athena: pappas flicka av Li Österberg (Epix)

Urhunden-2018-nomineringar_OS

Nomineringar till 2017 års bästa till svenska översatta seriebok

 • Sopigt av Derf Backderf (USA, Kartago)
 • Fädernesland av Nina Bunjevac (Serbien-Kanada, Nubeculis)
 • Hilda och den svarta hunden (Hilda; 4) av Luke Pearson (Storbritannien, Epix)
 • Desertör; Kackerlacka; Medborgare. Bok 1-3 av Halfdan Pisket (Danmark, Kartago)
 • Framtidens arab : en barndom i Mellanöstern (1985–1987) av Riad Sattouf (Frankrike, Cobolt förlag)

Nomineringar till Unghunden 2017 för främjande av barn- och ungdomsserier

 • Natalia Batista
 • Cobolt förlag
 • Nosebleed studio
 • Cecilia Torudd
 • Johan Wanloo

SerieSverige – nytt initiativ från Seriefrämjandet på Instagram

15 april var det premiär för SerieSverige på Instagram, ett initiativ från Serieframjandets sociala medier-grupp som ska visa på bredden i branschen. Varannan vecka får ni möta en ny aktör från den svenska seriescenen och följa dennes vardag och äventyr i bild och text. Först ut är Johan Wanloo.

Det var på Seriefrämjandets årsmöte i helgen som Serieframjandets sociala medier-grupp, det vill säga Lisa Medin, Stef Gaines och Adrian Malmgren, lanserade initiativet SerieSverige, där ansvaret för att lägga ut bilder ut vardagen är tänkt att alternera mellan serieskapare, arrangemang, institutioner och aktiva inom fandom.

Vill du nominera någon eller dig själv kan du kontakta ovanstående personer via mejl enligt mönstret förnamn.efternamn@serieframjandet.se eller hojta till på sociala medier.

Använd gärna hashtaggen #seriesverige i sociala medier! Följ oss på instagram på @seriesverige!

Ge förslag till Unghunden 2018

Nu är det dags att lämna förslag på nominering till Seriefrämjandets specialpris Unghunden! Priset delas ut till serieskapare, redaktörer, förlag eller andra som gjort betydande insatser för svenska barn- och ungdomsserier i Sverige.

Skicka förslag och motivering, tillsammans med ditt namn och kontaktuppgifter, senast 8 april till urhunden@serieframjandet.se.

Bland de inkomna förslagen tas fem slutliga nomineringarna fram. Dessa offentliggörs tillsammans med nomineringarna till Urhunden vid Stockholms internationella seriefestival i början av maj. Priset delas sedan ut vid Bokmässan i Göteborg i september.

Serieböcker 2017

Nu är listan över 2017 års utgivning av serieböcker i Sverige klar. Det är sekreteraren i Seriefrämjandets Urhundenjury som varje år sammanställer en lista över föregående års utgivning. Årets lista, som alltså innehåller serieböcker utgivna under 2017, kan läsas här: http://urhunden.se/albumlistor/seriebocker-2017/

Pristagare av Urhunden 2017

Seriefrämjandet har för 31:a gången delat ut de prestigefyllda priserna för Urhunden.

Priset för bästa originalsvenska seriebok går till Jag håller tiden av Åsa Grennvall (Syster förlag). Priset för bästa till svenska översatta seriebok går till Egendomen av Rutu Modan (Placebo press).

Specialpriset Unghunden för främjande av barn- och ungdomsserier i Sverige går till Fabian Göranson och Josefin Svenske.

Priserna delades ut på Seriescenen vid bokmässan i Göteborg den 30 september 2017 av historiker Dick Harrison och Seriefrämjandets vice ordförande Fredrik Strömberg.

Bästa originalsvenska seriebok
Jag håller tiden av Åsa Grennvall

Urhunden-2017-Pristagare-Jag-haller-tiden

Juryns motivering
“Åsa Grennvalls Jag håller tiden är en nattsvart berättelse om en dysfunktionell familj och en dotters eviga sökande efter pappans godkännande. Grennvall kontrasterar effektfullt denna ångestladdade tematik genom att visa på den kärlek och lycka hon funnit med sin man och sina barn, och hela berättelsen blir en slags exorcism från det emotionella grepp som hennes föräldrar har haft över henne. En imponerande serieroman som både skakar om och inger hopp.”

Om Jag håller tiden av Åsa Grennvall
Åsa Grennvall är född 1973. Hon debuterade som serieskapare 1999 med Det känns som hundra år och etablerade sig snabbt som en av de stora från 90-talsgenerationen självbiografiska svenska serieskapare, även om hon långt ifrån alltid uttryckligen skildrat sitt eget liv. Hon är utbildad på Konstfack, och är även verksam som textilkonstnär. Grennvalls tredje bok, Sjunde våningen, fick Urhundenpriset för 2002 års bästa originalsvenska seriebok för sin skildring av kvinnomisshandel. Tillsammans med serieskaparkollegan Sofia Olsson driver hon sedan 2014 Syster förlag.

Jag håller tiden är Grennvalls tionde seriebok. Det är en stark skildring av hennes relation till livets och tidens gång, och av hennes problematiska förhållande till fadern, som aktualiseras när hon själv fått barn och bildat familj.

Ytterligare läsning

Bästa översatta seriebok
Egendomen av Rutu Modan

Urhunden-2017-Pristagare-Egendomen

Juryns motivering
“Rutu Modan visar i Egendomen sin storhet som serieberättare. I en historia om en familjehemlighet vävs en större berättelse in, en som rör sig mellan Israel och Polen och där Europas mörka historia påverkar livet för alla karaktärer i boken. Modan tecknar en vindlande, tragisk och humoristisk berättelse som lyser av levande personporträtt och en fenomenal färgbehandling.”

Om Egendomen av Rutu Modan
Den israeliska serieskaparen Rutu Modan är född 1966, och bosatt i Tel Aviv. Efter studier på konstskola har hon bland annat varit redaktör för israeliska utgåvan av Mad och medgrundare av serietecknargruppen Actus Tragicus. Hon har tagit emot flera priser i Israel för sitt arbete som serieskapare och illustratör. Flera av hennes verk har getts ut på engelska, och hon har två gånger, 2008 och 2014, vunnit det prestigefyllda amerikanska Eisnerpriset, det senaste året för den amerikanska utgåvan av Egendomen.

Egendomen är Modans första verk på svenska, översatt av Sara Årestedt. I samband med att den gavs ut i Sverige var hon en av gästerna på Stockholms internationella seriefestival (SIS) i maj 2016. Boken kom ut i original 2013 och handlar om en ung israeliska, Mika, och hennes farmor Regina, som åker tillsammans till Warszawa för att göra anspråk på en egendom som tillhört familjen före Andra världskriget. Under resan visar det sig att Regina har sina egna skäl för resan, och gamla familjehemligheter kommer fram.

Ytterligare läsning

Främjande av barn- och ungdomsserier
Fabian Göranson och Josefin Svenske

Urhunden-2017-Pristagare-Unghunden-2

Juryns motivering
“Josefin Svenske och Fabian Göranson satsning på en yngre publik har inneburit en ny vår för barn- och ungdomsserier i Sverige. Arbetet började med utgivning på Kolik förlag och har sedan fortsatt och expanderat i samarbete med Rabén & Sjögren. Serier för den viktiga åldersgruppen mellan 6 och 12 år är tack vare Göranson och Svenskes insatser inte längre satta på undantag. Istället finns nu ett gediget och växande utbud att tillgå för barn i åldrarna när läslusten är som störst.”

Om Fabian Göranson och Josefin Svenske
Fabian Göranson och Josefin Svenske är serieskapare och redaktörer. Fram till 2015 drev de tillsammans serieförlaget Kolik, som Göranson varit med om att grunda 2006. Numera är Svenske ensam förläggare.

År 2013 ingick Koliks förlag med Göranson och Svenske ett samarbete med Norstedts förlag, som bland annat innebar att de började arbeta med en satsning på serieutgivning på det klassiska barnboksförlaget Rabén & Sjögren. Med början våren 2015 har satsningen fram till våren 2017 resulterat i utgivningen av över 20-talet serieböcker för barn och ungdom. Bredden är stor, och utgivningen omfattar serieversioner av klassiska barnböcker som Lilla spöket Laban och Mamma Mu, översatta serier som Emmanuel Guiberts och Marc Boutavants Ariol – den lilla åsnan och Victoria Jamiesons Roller girl, svenska debutanter som John Holmvall med sina konstsagor i John Bauerstil och nya serier av etablerade serieskapare som Loka Kanarp och Per Demervall.

Ytterligare läsning

Kontaktuppgifter

Åsa Grennvall kan nås via förlaget:
Syster förlag
Åsa Bergshamra
640 24 Sköldinge
http://systerforlag.se/
info@systerforlag.se

Rutu Modan kan nås via förlaget:
Sanatorium/Placebo press
Samtingsgatan 37 E
645 34 Strängnäs
https://www.sanatorium.se/
info@sanatorium.se

Fabian Göranson och Josefin Svenske kan nås via e-post:
fabian.goranson@rabensjogren.se

josefin.svenske@rabensjogren.se

Mer information
Årets nomineringar
Årets jury
Tidigare pristagare

Om Urhunden

Rapport från Seriefrämjandets årsmöte 2017

Den 29 april hölls Seriefrämjandets årsmöte 2017 på Seriegalleriet i Stockholm. Stora delar av styrelsen byttes ut med en jämnare könsfördelning och större geografisk spridning som följd. Ny ordförande blev Thomas Karlsson.

Elva medlemmar närvarade vid årsmötet, därtill hade 22 poströster inkommit. Mötet genomsyrades av optimism och valberedningen fick beröm för en väl utförd uppgift som förhoppningsvis ska ge föreningen en vitamininjektion med jämnare könsfördelning och större geografisk spridning på ledamöterna. Fredrik Strömberg lämnade ordförandeposten efter drygt 20 år som medfört en professionalisering av föreningens verksamhet och ersattes av Thomas Karlsson.

Karlsson har under de senaste åren varit drivande bakom en rad serierelaterade evenemang, som till exempel utställningen Seriernas värld och Örebro Seriefestival. Strömberg blev kvar i styrelsen i egenskap av vice ordförande. Till sekreterare omvaldes Ola Hammarlund medan Thomas Storn tog plats som kassör. Nya i styrelsen var serieskaparna Lisa Medin, Stef Gaines och Adrian Malmgren samt seriebibliotekarien Linda Gustafsson.

Seriefrämjandets årsmöte på Seriegalleriet 2017. Foto: David Haglund

Seriefrämjandets årsmöte på Seriegalleriet 2017. Foto: David Haglund

Årsmötet beslutade också att bifalla Gunnar Krantz motion om ett tillägg i stadgarna om att Seriefrämjandet ska ha ett jämställdhets- och mångfaldsperspektiv, för att bättre återspegla situationen på seriemarknaden. Motionen antogs enligt styrelsens förslag. Mötet konstaterade också att den nya styrelsens sammansättning återspeglar en höjd ambitionsnivå beträffande representation. En önskan framfördes om att få se det fortlöpande arbetet med detta tydligare beskrivet i kommande verksamhetsberättelser. Mer information om centrumbildningen i årsredovisningen efterlystes också.

Efter mötet intervjuades Seriegalleriets ägare Markku Haapala av Thomas Karlsson och deltagarna bereddes tillfälle att titta närmare på några riktiga godbitar från galleriets omfattande samling med original.

Nomineringar till Urhunden 2017

Nu är nomineringarna klara till Seriefrämjandets Urhundenpris för 2017! Offentliggörandet har skett på Stockholms internationella seriefestival.

Fem originalsvenska serieböcker samt fem översatta har nominerats till årets pris. Dessutom har fem personer eller grupper nominerats till priset för främjande av barn- och ungdomsserier i Sverige.

Urhunden delas sedan 1987 ut årligen till föregående års bästa svenska respektive översatta seriebok. Priset är uppkallat efter en klassisk svensk seriefigur (en korsning mellan hund och dinosaurie) från sekelskiftet av Oskar Andersson, signaturen OA.

Juryn kommer att utse de slutliga mottagarna senare i år. Prisutdelningen äger rum på Seriefrämjandets Seriescen på Bokmässan i Göteborg i september.

Ola Hammarlund, sekreterare för Urhunden
Telefon: 08-87 71 04
E-post: ola.hammarlund@serieframjandet.se

Urhunden-2017-Nomineringar-SV

Nomineringar till 2016 års bästa originalsvenska seriebok

 • Det är inte meningen att man ska vara här av Thomas Olsson (Kartago)
 • Jag håller tiden av Åsa Grennvall (Syster förlag)
 • Palimpsest av Lisa Wool-Rim Sjöblom (Ordfront Galago)
 • Sockerärter av Tinet Elmgren (Ordbilder förlag)
 • Utgrävningen av Max Andersson (Kartago)

Urhunden-2017-Nomineringar-OV

Nomineringar till 2016 års bästa till svenska översatta seriebok

 • Egendomen av Rutu Modan (Israel) (Placebo press)
 • Det hermetiska garaget av Moebius (Frankrike) (Cobolt)
 • Framtidens arab : en barndom i Mellanöstern (1984–1985) av Riad Sattouf (Frankrike) (Cobolt)
 • Jane, räven och jag av Isabelle Arsenault och Fanny Britt (Kanada) (Sanatorium)
 • Astrid: Vulkanmånens kult av Kim W. Andersson (USA/Sverige) (Apart)

Nomineringar till Unghunden 2017 för främjande av barn- och ungdomsserier

 • Natalia Batista
 • Ordbilder förlag/Kami Anani
 • Projektet Serier i undervisningen
 • Rabén & Sjögren/Josefin Svenske och Fabian Göranson
 • Wibom books/Lisa Wibom

SeF på Stockholms Internationella Seriefestival 2017

Helgen 20–21 maj är det dags för årets upplaga av SIS – Stockholms Internationella Seriefestival. Årets teman är Finland 100 år, Kanada och självbiografiska serier, men självklart bjuds det på mycket annat också. Självklart finns Seriefrämjandet på plats som medarrangör med eget bokbord och fanzinpris.

SIS bjuder som vanligt seriemarknad, fanzinmarknad, scensamtal, seminarier, utställningar, filmvisningar och workshops i Kulturhuset i Stockholm. Bland gästerna finns Derf Backderf, Erika Moen, Ben Stenbeck, Joakim Pirinen, Elin Lucassi, Sara Bergmark Elfgren, Karl Johnsson, Ellen Ekman, Johan Wanloo, Lisa Ewald med flera. Fullständig information hittar du på den officiella festivalsidan, där du även finner en karta över evenemanget.

Seriefrämjandet har som vanligt ett bokbord och administrerar årets fanzinpris.

Ge förslag till Unghunden 2017

Nu är det dags att lämna förslag på nominering till Seriefrämjandets specialpris Unghunden! Priset delas ut till serieskapare, redaktörer, förlag eller andra som gjort betydande insatser för svenska barn- och ungdomsserier i Sverige.

Skicka förslag och motivering, tillsammans med ditt namn och kontaktuppgifter, senast 19 mars till urhunden@serieframjandet.se.

Bland de inkomna förslagen tas fem slutliga nomineringarna fram. Dessa offentliggörs tillsammans med nomineringarna till Urhunden vid Stockholms internationella seriefestival i maj. Priset delas sedan ut vid Bokmässan i Göteborg i september.

Serieböcker 2016

Nu är listan över 2016 års utgivning av serieböcker i Sverige klar. Det är sekreteraren i Seriefrämjandets Urhundenjury som varje år sammanställer en lista över föregående års utgivning. Årets lista, som alltså innehåller serieböcker utgivna under 2016, kan läsas här: http://urhunden.se/seriebocker-2016/.

Årets pristagare av Urhunden!

Seriefrämjandet har för 30:e gången delat ut de prestigefyllda priserna för Urhunden.

Priset för bästa originalsvenska seriebok går till Den röda vintern av Anneli Furmark (Kartago). Priset för bästa till svenska översatta seriebok går till franska Epileptisk av David B. (Placebo press).

Specialpriset Unghunden för främjande av barn- och ungdomsserier i Sverige går till projektet Serien och eleven av Melinda Galaczy och Helga Boström.

Priserna delades ut på Seriescenen vid bokmässan i Göteborg av historikern och serievännen Dick Harrison den 25 september 2016.

Årets nominerade och pristagare presenteras i en utställning på Seriefrämjandets galleri Rum för serier i Malmö.

Bästa originalsvenska seriebok
Den röda vintern av Anneli Furmark

Urhunden-2016-Denrodavintern

Juryns motivering
“En välavvägd berättelse från den mest litterära och samtidigt konstnärliga serieskapare vi har i Sverige, full med trovärdiga figurer och relationer, som får en extra klangbotten genom att vara placerad i en för Sverige intressant historisk period. Berättartekniken, där vi får se en händelse ur olika figurers subjektiva synvinklar, förhöjer läsupplevelsen. De välkomponerade bilderna för, trots sin detaljrikedom, handlingen framåt i precis rätt takt.”

Om Anneli Furmark
Anneli Furmark är serieskapare och konstnär, född 1962 i Gammelstad utanför Luleå. Efter avbrutna studier på Konstfack läste hon på Konsthögskolan i Umeå, där hon tog examen 1997. Hon hade redan i början av 1990-talet gjort några enstaka serier, men debuterade på allvar några år efter examen med litterärt präglade serier. Hon har hittills publicerat åtta serieböcker, såväl novellsamlingar som serieromaner. Två av dessa, Amatörernas afton (2004) och Jamen förlåt då (2007) har tidigare fått Urhundenpriset.

Den nu prisbelönta Den röda vintern är den tredje delen i en löst sammanhållen trilogi, vars första delar utgörs av Fiskarna i havet (2010) och Jordens medelpunkt (2012). Det sammanhållande bandet i trilogin är naturmiljön och hur den speglar människorna. Handlingen i Den röda vintern utspelar sig på det röda 1970-talet och kretsar kring en kärleksaffär i en vintrig norrländsk järnverksstad mellan den socialdemokratiska tvåbarnsmamman Siv och den unge revolutionären Ulrik, som flyttat upp söderifrån för att verka bland arbetarna. Förhållandet över de ideologiska gränserna får följder både för dem själva, för Sivs familj och i Ulriks revolutionära cell.

Ytterligare läsning

Bästa översatta seriebok
Epileptisk av David B.

Urhunden-2016-Epileptisk

Juryns motivering
“En seriememoar med ett mästerligt bildberättande. David B utnyttjar de svartvita bildernas grafiska uttryck på ett sätt som både förhöjer romanens känsla och är konstnärligt tilltalande. Epileptisk är en serieroman som med sitt drömska symbolspråk utnyttjar seriemediets unika möjligheter. I suggestiva bilder berättas en engagerande, stundvis hemsk och ärlig familje- och släkthistoria om sjukdom, andligt sökande och personlig utveckling.”

Om David B.
David B. (Pierre-François Beauchard) föddes 1959. Efter att ha studerat vid konstskola i Paris debuterade han som serieskapare 1985 med Pas de samba pour capitaine Tonnerre. Hans serier kännetecknas av en stramt stiliserad svartvit stil, samt ett rikt och innovativt symbolspråk. Han räknas som en av de ledande inom de franska seriernas “nya våg” som växte fram omkring 1990. En centralpunkt inom denna rörelse var alternativserieförlaget L’Association, som han var med och grundade detta år.

Epileptisk (L’ascension du haut mal) är hans kanske mest kända verk, som ursprungligen publicerades i sex delar 1996-2004. Det är en öppenhjärtig skildring av hans uppväxt och tidiga vuxenliv med en bror som led av epilepsi, och hur hela familjen präglas av sjukdomen och det ständiga sökandet efter lindring genom medicin och en rad olika nyandliga metoder. Parallellt får läsaren lära känna David B. själv och hans familjehistoria. Det för David B. typiska symbolspråket yttrar sig bland annat i hur sjukdomen avbildas som ett hotande odjur.

Ytterligare läsning

Främjande av barn- och ungdomsserier
Serien och eleven av Melinda Galaczy och Helga Boström

Urhunden-2016-Serienocheleven

Juryns motivering
“Melinda Galaczy och Helga Boström har med webbplatsen Serien och eleven skapat en värdefull resurs för lärare som vill använda konstformen tecknade serier i undervisningen. Med pedagogiskt kunnande och höga ambitioner har de skapat en rad handledningar till olika serieromaner och gjort en stor insats för att främja serier och läsande i Sverige.”

Om Melinda Galaczy och Helga Boström
Malmöläraren Melinda Galaczy började använda serien The Walking Dead i sin undervisning 2011 efter en idé från en elev. Resultatet blev en lärarhandledning som blev mycket omskriven. Detta ledde i sin tur till att hon och kollegan Helga Boström med hjälp av ett stipendium från Lärarstiftelsen startade ett projekt där de skrev flera lärarhandledningar och startade webbplatsen Serien och eleven. Där finns handledningarna tillgängliga som pdf:er, tillsammans med bland annat serietips och information, allt för att främja användandet av serieromaner i undervisningen.

Ytterligare läsning

Kontaktuppgifter

Anneli Furmark via förlaget
Kartago Förlag
Box 3159, 103 63 Stockholm
http://www.kartago.se
info@kartago.se

David B. via förlaget
Placebo Press
Jens Andersson
http://www.placebopress.se/
jens@placebopress.se

Melinda Galaczy och Helga Boström via webbplatsen
https://serienocheleven.wordpress.com/

Mer information

Utställning på Rum för serier
Årets nomineringar
Årets jury
Tidigare pristagare
Om Urhunden