Generic filters
Exact matches only

Bergman i Skåne – Tävling för serieskapare

Mötesplats:serier* utlyser, i samarbete med Film i Skåne, Stiftelsen Ingmar Bergman, Seriefrämjandet och Region Skånes Kulturförvaltning, en tävling för serieskapare på temat Ingmar Bergmans universum.

Första pris 25.000 SEK
Andrapris: 4.000 SEK
Tredjepris: 1.000 SEK

Syftet med tävlingen är att låta yrkesverksamma serieskapare föra olika aspekter av Bergmans universum in i en samtida kontext samt att uppmärksamma att en avsevärd del av Bergmans liv, verk och produktion har anknytning till Skåne. Tävlingen riktar sig till yrkesverksamma serieskapare som är utbildade, verksamma eller har annan anknytning till Skåne.

Tävlingsregler
Serien ska vara en fri tolkning av en aspekt av Bergmans liv eller del av verk producerat i Skåne, satt i en samtida kontext. Det kan också vara ett personligt förhållningssätt till Ingmar Bergmans universum, men utspela sig i Skåne. Serien ska vara mellan 1-3 sidor i stående A4 format. Serien ska vara på svenska.

Presentation
Pristagarna och ett av juryn föreslaget urval av övriga tävlingsbidrag** kommer att presenteras på en utställning på Malmö universitet under hösten 2018. Medverkan för de som ej vunnit något pris är valfritt. Förstapristagarens bidrag kommer att tillgängliggöras i form av en trycksak, där form och upplaga anpassas efter bidragets art, t ex en affisch, ett vykort, ett seriehäfte eller liknande. Denna kommer ges spridning i samband med evenemang som rör serier i Skåne, film i Skåne och firandet av Ingmar Bergman-året. Det/de vinnande bidragen kommer även att publiceras i Skandinaviens ledande serietidskrift – Bild & Bubbla.

Jury
Jury består av: Gunnar Krantz – Malmö universitet, Saskia Gullstrand – serieskapare, Mikael Svensson – Film i Skåne, Jan Holmberg – Stiftelsen Ingmar Bergman, Fredrik Strömberg – Seriefrämjandet, Paola Ciliberto – Region Skånes kulturförvaltning. Alla tävlingsbidrag lämnas in anonymt per post. Bidragen märks med ”Ingmar Bergmans universum” och en förseglad namnsedel bifogas. Namnsedeln ska vara märkt med samma titel som bidraget. Vinnarens identitet avslöjas först då bedömningen är avslutad och juryn har undertecknat sitt utlåtande.

Deadline är 31 augusti 2018. OBS! Skicka inga original!

Bidragen skickas per post till:
Malmö universitet
Att: Gunnar Krantz
20506 Malmö

För mer info eller frågor kontakta: gunnar.krantz@mau.se

*mötesplats:serier är ett samverkansprojekt som drivs av Institutionen för konst, kultur och kommunikation, K3, Malmö universitet, med stöd av Faktulteten för Kultur och samhälle och Region Skåne. http://blogg.mah.se/motesplatsserier/
**Arrangören innehar den materiella äganderätten till belönade tävlingsförslag under upp till högst sex månader efter att tävlingen avgjorts.
 Vinnaren står för alla ev. skatter och sociala avgifter. Personer med nära anknytning till jurymedlem äger ej rätt att delta. (enl. Svenska Tecknares riktlinjer).