Generic filters
Exact matches only

Årsmöte 2023

Årsmötet kommer att hållas söndagen den 30:e april 2023, kl 11.00 – 13.00 2023, helt digitalt via programmet Zoom (du kommer även att kunna nå mötet via en webbläsare). Om du är medlem i föreningen och har registrerat en e-postadress kommer länken att skickas ut till dig automatiskt fredagen den 28:e april.
Är du osäker på om dina kontaktuppgifter stämmer eller har någon annan fråga om årsmötet? Kontakta kansliet på  info@serieframjandet.se eller på telefonnummer 040-661 40 70 i så god tid som möjligt, så ska vi se till att hjälpa dig.

När dessa årsmöteshandlingar skickades ut var årsredovisningen och revisionsberättelsen för 2022 ännu inte färdigställda. Målsättningen är att skicka ut revisionsberättelsen så snart den finns godkänd och färdig, övriga årsmöteshandlingar finns dock färdiga att ladda ned redan nu (längst ner på denna sida, under röstningsformuläret).

Skulle stämman behöva bordlägga en eller flera punkter med hänsyn till revisionsberättelsen, föreslår vi att mötet återupptas och att detta sker söndagen den 21:a maj 2023 kl 11.00 – 13.00. Datumet har valts för att inte riskera krocka med de serierelaterade evenemang som hålls under samma period och som våra medlemmar kan vilja delta i.

 

Not från valberedningen:

”Valberedningen har till uppgift att ta fram förslag på en fungerande styrelse. Valberedningen arbetar fristående från styrelsen och har inför årsmötet inventerat styrelsens behov, inhämtat medlemsförslag, gjort egna efterforskningar samt kommunicerat med kandidater och sittande styrelse. Valberedningens arbete har komplicerats av turbulensen i föreningen, men ambitionen har varit att föreslå en styrelse som kan samarbeta effektivt och konstruktivt, givet det akuta ekonomiska läget, och fullfölja det arbete som redan inletts.

Orsaken till att valberedningen föreslår inval av ledamöter på två respektive ett år är att mandatperioderna borde överlappa varandra. Detta för att bevara kontinuiteten och undvika att hela styrelsen byts ut på samma gång. Tidigare har ersättare ibland valts på tvååriga mandat direkt, när det nog borde rört sig om fyllnadsval på ett år. Efter stadgerevideringen, som tas upp för sista gången på årsmötet, kommer antalet ledamöter troligen att reduceras från 8–10 till 6–8 st. Styrelsen behöver alltså inte lika många ledamöter framöver. Valberedningen rekommenderar därför denna tillfälliga lösning med ettåriga mandatperioder för att komma i synk. Mandatperioderna ska från och med nästa årsmöte återgå till två år igen, men med ambitionen om en överlappning på 50/50 bland ledamöterna.”

Valberedningen (David Haglund och Hanna Böhm)

 

Röstning

Som medlem kan du nu endast rösta vid årsmötet om du inte har förhandsröstat. Den digitala förhandsröstningen har nu stängt.

Se medföljande dagordning längst ner på denna sida för utförligare information om förslagen för röstningen.