Generic filters
Exact matches only

Årsmöte 2023

Årsmötet öppnades söndagen den 30:e april 2023, kl 11.00 – 13.00 2023 och hålls digitalt via programmet Zoom (mötet kan nås via en webbläsare). Eftersom flera punkter behövde bordläggas kommer mötets andra del att genomföras onsdagen den 5:e juli, kl 19.00 – 20.30.

En länk till mötets andra del skickades ut den 29:e juni till alla medlemmar som registrerat en e-postadress. Är du osäker på om dina kontaktuppgifter stämmer eller har du någon annan fråga om årsmötet? Kontakta kansliet på  info@serieframjandet.se eller på telefonnummer 040-661 40 70 i så god tid som möjligt, så ska vi se till att hjälpa dig.

När dessa årsmöteshandlingar ursprungligen skickades ut var årsredovisningen och revisionsberättelsen för 2022 ännu inte färdigställda. Detta visade sig ta ännu längre tid än uppskattat, och som en följd fick mötets återupptagande skjutas upp två gånger. Först i slutet av juni fanns revisionsberättelsen godkänd och färdig och kan nu tillsammans med övriga årsmöteshandlingar laddas ned (längst ner på denna sida, under röstningsformuläret).

Försening av bokslut och revisionsberättelse innebar att flera punkter fick bordläggas. Mötets andra del kommer därför att äga rum onsdagen den 5:e juli 2023, kl 19.00 – 20.30.

 

Not från valberedningen:

”Valberedningen har till uppgift att ta fram förslag på en fungerande styrelse. Valberedningen arbetar fristående från styrelsen och har inför årsmötet inventerat styrelsens behov, inhämtat medlemsförslag, gjort egna efterforskningar samt kommunicerat med kandidater och sittande styrelse. Valberedningens arbete har komplicerats av turbulensen i föreningen, men ambitionen har varit att föreslå en styrelse som kan samarbeta effektivt och konstruktivt, givet det akuta ekonomiska läget, och fullfölja det arbete som redan inletts.

Orsaken till att valberedningen föreslår inval av ledamöter på två respektive ett år är att mandatperioderna borde överlappa varandra. Detta för att bevara kontinuiteten och undvika att hela styrelsen byts ut på samma gång. Tidigare har ersättare ibland valts på tvååriga mandat direkt, när det nog borde rört sig om fyllnadsval på ett år. Efter stadgerevideringen, som tas upp för sista gången på årsmötet, kommer antalet ledamöter troligen att reduceras från 8–10 till 6–8 st. Styrelsen behöver alltså inte lika många ledamöter framöver. Valberedningen rekommenderar därför denna tillfälliga lösning med ettåriga mandatperioder för att komma i synk. Mandatperioderna ska från och med nästa årsmöte återgå till två år igen, men med ambitionen om en överlappning på 50/50 bland ledamöterna.”

Valberedningen (David Haglund och Hanna Böhm)

 

Röstning

Förhandsröstningen har nu stängt. Är du en medlem som förhandsröstade inför första delen av årsmötet och vill ändra din röst, kan du göra detta genom att rösta på årsmötets andra del. Har du ännu inte röstat har du möjlighet att göra detta på årsmötet.

Se medföljande dagordning längst ner på denna sida för utförligare information om förslagen som ligger till grund för röstningen.

Notera att somliga punkter redan avhandlats på årsmötets första del som ägde rum den 30:e april. De är således avklarade och kommer inte att hanteras under mötets andra del.