Generic filters
Exact matches only

Vang Nyman i Svenskt Seriearkiv

Svenskt Seriearkiv är ett projekt som vi drivit inom Seriefrämjandet i många år nu för att se till att den svenska seriekulturen bevaras för framtida generationer, och arkivet växer konstant. Från och med detta nummer kommer arkivarie Thomas Storn att visa upp och berätta om något av de senaste mest intressanta tillskotten till arkivet.

Om jag säger Ingrid Vang Nyman, vad kommer du då att tänka på? »Pippi Långstrump, så klart!« Svaret är ganska givet, då det är Ingrid Vang Nymans teckningar till böckerna om Pippi Långstrump som har blivit synonyma med vår bild av Astrid Lindgrens klassiska barnboksgestalt. Förutom Pippi Långstrump illustrerade Vang Nyman (1916–1959) många olika barnböcker och kom även att teckna serier.

1957–1959 publicerades hennes serieversion av »Pippi Långstrump« i barntidningen Klumpe Dumpe, men debuten som serietecknare skedde redan i mitten av fyrtiotalet. Vang Nyman levde då ihop med juristen och författaren Uno Eng i Stockholm. Genom en generös gåva från Uno Engs dotter Gallie Eng ingår numera även originalteckningar av Ingrid Vang Nyman i Svenskt Seriearkivs samlingar, vilket vi är mycket tacksamma för! Det skänkta materialet omfattar två skisser till serier från fyrtiotalet, en skiss av okänt ursprung samt urklippta strippar av serien »Petronella« från Morgon-Tidningen 1946.

»Petronella« pub­licerad i Morgon Tidningen den 7 april 1946. Totalt publicerades 27 seriestrippar med serien, med början den 20 januari 1946.

Totalt publicerades 27 seriestrippar med serien »Petronella«
med början den 20 januari 1946.

Som seriehistoriker och serieteoretiker är det alltid extra spännande med skisser och utkast, vilka ger en bild av förarbetet och tankarna bakom den färdiga, publicerade serien. Skissen till bildserien »Nuggi«, som publicerades i julpublikationen Julbocken 1945, har tidigare reproducerats i »Ingrid Vang Nyman« – Kungliga Bibliotekets utställningskatalog nr 139, 2003.

Skiss av bildserien »Nuggi«

Skiss av bildserien »Nuggi«

Skissen(ovan) ligger nära den färdiga serien(nedan), men som Janne Lundström konstaterar i utställningskatalogen, har skissen i sig föregåtts av ännu tidigare utkast. Lägg märke till hur Vang Nymans text på danska (född och uppvuxen i Danmark som hon var) har översatts till svenska och versifierats och att texten är placerad under rutorna.

Nuggi

Färdig sida av bildserien »Nuggi«, publicerad i Julbocken 1945

Den skissade seriesidan med snöbollskastande pojke har troligen samband med serien »Petronella«, även om det inte finns belägg för att sidan blev färdigställd och publicerad. Det är därför extra roligt för Bild & Bubbla och Svenskt Seriearkiv att för första gången kunna publicera skissen!

Fullt snöbollskrig! skiss, antagligen till serien »Petronella«.

Fullt snöbollskrig! skiss, antagligen till serien »Petronella«.

För den som blir nyfiken på Ingrid Vang Nyman som serietecknare kan rekommenderas artikeln »En Pippi med pratbubblor – Ingrid Vang Nyman och serieversionen av Pippi Långstrump« i Bild & Bubbla 2002:4.