Generic filters
Exact matches only

Nyheter om årsmöte

SeF Skånes program 2020!

Nu är programmet klart för SeF Skåne för 2020. Det blir föreläsningar, filmvisning och årsmöte.

Hela programmet hittar du här.

Rapport från Seriefrämjandets årsmöte 2017

Den 29 april hölls Seriefrämjandets årsmöte 2017 på Seriegalleriet i Stockholm. Stora delar av styrelsen byttes ut med en jämnare könsfördelning och större geografisk spridning som följd. Ny ordförande blev Thomas Karlsson.

Elva medlemmar närvarade vid årsmötet, därtill hade 22 poströster inkommit. Mötet genomsyrades av optimism och valberedningen fick beröm för en väl utförd uppgift som förhoppningsvis ska ge föreningen en vitamininjektion med jämnare könsfördelning och större geografisk spridning på ledamöterna. Fredrik Strömberg lämnade ordförandeposten efter drygt 20 år som medfört en professionalisering av föreningens verksamhet och ersattes av Thomas Karlsson.

Karlsson har under de senaste åren varit drivande bakom en rad serierelaterade evenemang, som till exempel utställningen Seriernas värld och Örebro Seriefestival. Strömberg blev kvar i styrelsen i egenskap av vice ordförande. Till sekreterare omvaldes Ola Hammarlund medan Thomas Storn tog plats som kassör. Nya i styrelsen var serieskaparna Lisa Medin, Stef Gaines och Adrian Malmgren samt seriebibliotekarien Linda Gustafsson.

Seriefrämjandets årsmöte på Seriegalleriet 2017. Foto: David Haglund

Seriefrämjandets årsmöte på Seriegalleriet 2017. Foto: David Haglund

Årsmötet beslutade också att bifalla Gunnar Krantz motion om ett tillägg i stadgarna om att Seriefrämjandet ska ha ett jämställdhets- och mångfaldsperspektiv, för att bättre återspegla situationen på seriemarknaden. Motionen antogs enligt styrelsens förslag. Mötet konstaterade också att den nya styrelsens sammansättning återspeglar en höjd ambitionsnivå beträffande representation. En önskan framfördes om att få se det fortlöpande arbetet med detta tydligare beskrivet i kommande verksamhetsberättelser. Mer information om centrumbildningen i årsredovisningen efterlystes också.

Efter mötet intervjuades Seriegalleriets ägare Markku Haapala av Thomas Karlsson och deltagarna bereddes tillfälle att titta närmare på några riktiga godbitar från galleriets omfattande samling med original.

2012: Årsmöte i Disneys tecken

Den 22 april var det dags för Seriefrämjandets årsmöte på Åbergs museum utanför Bålsta. Mötet förlöpte utan någon större dramatik – dramatiskt var det dock för Malmögänget, ordförande inkluderad, som fastnade i ett elektrifierat tåg och fick undsättas av räddningstjänst. De kom aldrig ens fram till mötet.

Dagen inleddes med en frivillig lunch på Åbergs museum. Ett femtontal medlemmar slöt upp för att bekanta eller återbekanta sig med varandra över en bit god mat. Flera medlemmar nämnde att de inte varit på årsmöte på flera år, men passade på när det ändå var på Åbergs. Rolig serieaktivitet tycks vara receptet för god uppslutning.

Det stod tidigt klart att styrelsen hade problem med att hinna i tid. Ett gäng från Malmö anförda av ordförande Fredrik Strömberg satt fast i ett tåg utanför Katrineholm. En ledning hade ramlat ner och elektrifierat hela tåget, och passagerarna fick till slut evakueras av räddningstjänsten. Stoppet varade så länge att malmöiterna missade mötet och fick vända hem till södern igen med oförrättat ärende. Snopet! Årsmötet kunde dock genomföras ändå och det fanns flera andra styrelsemedlemmar på plats som kunde svara på frågor.

Årsmötet beslutade följa valberedningens och styrelsens rekommendationer (som man kunde läsa i den utskickade dagordningen/kallelsen). De nya stadgarna antogs också, första gången av två. Dock uppstod frågor rörande styrelsens mandat för fastställande av medlemsavgift och uteslutande av medlem, frågor som traditionellt beslutas av årsmötet i många föreningar. Tyvärr fanns inte stadgerevisionsgruppen på plats, så stadgarna antogs med en notering om att styrelsen gärna får motivera/revidera detta snarast.

Mötet avslutades med en tyst minut för Kristiina Kolehmainen, Serietekets grundare som avlidit några få veckor tidigare.

Efter mötet vidtog en guidad rundtur på Åbergs museum ledd av Lasse Åberg i egen hög person. Han berättade kunnigt och roligt om de tidiga serierna, sin enorma leksakssamling, serieoriginal, Disneyimperiets historia och sin omfattande samling konst med seriekopplingar. Nedan följer några bilder från rundturen.

Åberg - halvfigur

Lasse Åberg guidade själv Seriefrämjandets medlemmar. Här berättar han om Kalle Ankas tillkomst. Foto: David Haglund.

Åberg – förstanummer

En samling förstanummer, bland annat Fantomen, Stålmannen och Seriemagasinet. Foto: David Haglund.

Åberg – Kalle Anka-tavlor

Några få av de tavlor med seriekopplingar som finns på Åbergs museum. Här med Kalle Anka. Foto: David Haglund.

Åberg - Musse Warhol

Musse Pigg signerad Andy Warhol. Foto: David Haglund.

Åberg - Spider-Man

Något som verkligen drar blickarna till sig är denna Spider-Man-staty i naturlig storlek. Foto: David Haglund.

Påminnelse: Seriefrämjandets årsmöte 22 april

Alla medlemmar i Seriefrämjandet bör vid det här laget ha fått kallelse till årsmötet på söndagen den 22 april kl. 14:00 på Åbergs Museum i Bålsta.

Klockan 13:00 kan den som vill äta lunch (det ska man egentligen redan ha föranmält sig till, men det är möjligt att det kan finnas möjlighet att ansluta sent ändå), klockan 14:00 börjar årsmötet och klockan 15:00 bjuds vi på en guidad rundtur på museet av Lasse Åberg.

Medtag kallelsen som medlemsbevis till mötet för att styrka din rösträtt.

Adressen till museet är Kalmarvägen 10, Bålsta.

 

Lokalföreningen i Stockholm kallar till årsmöte 2012

Plats: Kaféet i Kulturhusets bottenvåning med ingång från Sergels Torg
Datum: Lördagen 28 april (SIS/SPX-helgen)
Tid: Kl. 15:00

Efter mötet kan man gå och lyssna på när Philippe Girard samtalar med Knut Larsson i Kulturhusets Studio 3, som tyvärr krockar med mötet. Kl. 16 kan man följa med på Ola Hammarlunds stadsvandring med serietema, samling Plattanentrén, pris 50 kr.

1. Val av mötespresidium (ordförande, sekreterare, justeringsman tillika rösträknare)
2. Kontroll av mötets stadgeenliga utlysande
3. Kontroll av de närvarandes rösträtt
4. Föreningsstyrelsens årsredovisning
5. Revisorns berättelse
6. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för den avgående föreningsstyrelsen
7. Val av ordförande
8. Val av styrelseledamöter
9. Val av valberedning
10. Val av revisorer
11. Övriga väckta ärenden

OBS! Brevutskicket kan bli något försenat i år. Ta med brevutskicket som medlemsbevis för att fastställa rösträtt bland de närvarande.

Seriefrämjandets valberedning anropar

Till Seriefrämjandets medlemmar:

Seriefrämjandets årsmöte för 2011 närmar sig och valberedningen önskar få in förslag på valbara personer för nästa verksamhetsår.

Vi vill ha förslag på ordförande, vice ordförande, kassör, styrelseledamöter, revisorer och valberedning.

Förutom när det gäller den externa revisorn, krävs det att man är medlem i SeF för att kunna komma på tal.

Känner du någon som du anser vara kvalificerad till och som är intresserad av någon av ovanstående poster, så tveka inte att nominera henne eller honom. Det är förstås också tillåtet att nominera sig själv. Har du någon fråga som du vill driva och är engagerad i är du sannolikt själv den som är bäst är lämpad att se till att den blir gjord. Ju fler som blir delaktiga i SeF:s verksamhet, desto bättre.

Valberedningen vill också få in motioner till samma årsmöte. Motioner kan till exempel syfta till att förändra/utöka SeF:s verksamhet. Det kan handla om något som du anser Seriefrämjandet borde syssla med, men som inte görs idag (eller kanske tvärtom?). Skriv en kortfattad formulering som avslutas med formuleringen “Jag föreslår att…”

I speciella fall kan en motion kräva en stadgeändring! Läs nuvarande stadgar här: http://www.serieframjandet.se/197

Preliminär deadline för nomineringar och motioner är 14 mars, men skicka gärna dina förslag (eller frågor) till oss i valberedningen så snart som möjligt!

SKICKA IN FÖRSLAG OCH/ELLER MOTIONER VIA E-POST TILL:

valberedningen@serieframjandet.se

För valberedningen

Håkan Andersson
Bangatan 13, 2 vån
414 63 Göteborg
 
Agneta Hallin
Magistratsvägen 5E
226 43 Lund