Generic filters
Exact matches only

Svenskt Seriearkiv (avknoppat)

Seriearkivet är numera en egen förening och drivs inte längre av Seriefrämjandet. Besöka seriearkivet.se för mer information om deras verksamhet.

– Dokumenterar, bevarar och förmedlar seriemediets historia

Svenskt Seriearkiv är Seriefrämjandets centrum för dokumenterande, bevarande och förmedlande av seriemediets historia i Sverige. Seriearkivet startades av Seriefrämjandet 2003 och finns sedan 2014 vid Malmö stadsarkivs lokaler, tvärs över gatan från Seriecenter på Kulturhuset Mazetti.

Seriearkivets samlingar omfattar över 500 hyllmeter material, häribland tiotusentals serieoriginal och seriepublikationer, Sveriges största klippsamling av artiklar om serier, fanzin, reklammaterial, korrespondens med mera.