Generic filters
Exact matches only

Stipendier

Här är olika stipendier som serietecknare kan söka under året. Datum inom parantes är ungefärliga – se respektive bidragsgivares webbplats.

Malmö stad Stipendier för konstnärlig utveckling (för konstnärer) 2021-02-15   

Konstnärsnämnden Internationellt kulturutbyte/resebidrag  (bild och form) 2021-02-25   

Västra Götalandsregionen Resestipendier  2021-03-15   

Bildkonst Upphovsrätt i Sverige (BUS) IR-ersättning (för upphovspersoner) 2021-03-31   

Konstnärsnämnden Assistentstipendier (bild och form) 2021-05-26   

Konstnärsnämnden Internationellt kulturutbyte/resebidrag (bild och form) 2021-06-02   

Göteborgs stad Ateljéstöd, första året (för konstnärer) (2021-08-30)   

Malmö stad Ateljéstipendier (för konstnärer) 2021-09-01   

Kopieringsfonden Stipendier  2021-09-01

Konstnärsnämnden Projektbidrag (bild och form) 2021-09-09   

Bildkonst Upphovsrätt i Sverige (BUS) IV-ersättning (för bildkonstnärer) 2021-09-15   

Konstnärsnämnden Internationellt kulturutbyte/resebidrag (bild och form) 2021-09-15   

Västra Götalandsregionen Resestipendier  2021-09-15   

Göteborgs stad Stipendier (för författare och serietecknare) 2021-11-17 

Stockholms stad Ateljéstöd (för konstnärer) (2021-11-01)   

Konstnärsnämnden Arbetsstipendier (bild och form) 2021-11-16   

Västra Götalandsregionen Arbetsstipendier  (2021-12-01)   

Västra Götalandsregionen Gästateljéer  (2021-12-01)  

Västra Götalandsregionen Kulturstipendium  (2021-12-01)  

Konstnärsnämnden Internationellt kulturutbyte/resebidrag (bild och form) 2021-12-02