Generic filters
Exact matches only

Arvodesrekommendationer

Arvoden för uppdrag

Serieförmedlingens arvodesrekommendationer för yrkesaktiva medlemmar är ett stöd i förhandling om arvoden för olika typer av uppdrag.

Rekommendationer och råd

Rekommendationerna är exempel och förhåller sig till motsvarigheter från organisationer som företräder andra konstformer. Alla belopp är minimum. Faktiska arvoden kan skilja sig åt beroende på förutsättningar såsom publiceringsform, upplaga, antal publiceringar, avsändare, mottagare, osv.

Till dig som är yrkesaktiv medlem erbjuder vi även rådgivning och information.

Tecknade serier

Seriestripp (3-stripp)

Dagspress 3 000
Tidskrift 4 000
Serietidning 4 000

Söndagsstripp (dubbelstripp/halvsida)

Dagspress 4 000
Tidskrift 5 000
Serietidning 5 000

Seriesida

Dagspress 6 000
Tidskrift 7 000
Serietidning 7 000

Serienovell (pris/sida)

Dagspress 5 000
Tidskrift 6 000
Serietidning 6 000

Seriebok

Royalty 25%
Förskott royalty på halva upplagan

Framträdanden (efter Författarförbundet)

Framträdanden

Större 16 400
Mindre, upp till 2 tim 6 000
Mindre, upp till 15 min 2 800
Traktamente, heldag 220
Traktamente, halvdag 110
Logi faktiska kostnader
Resa faktiska kostnader

Konsult, intervju, panel

Ersättning, minimum 1 500
> 1 tim 750 per påbörjad tim
Workshop, heldag 8 000–10 000
Workshop, halvdag 6 000–8 000

Utställningar (efter KRO/KIF, MU)

Separat- och grupputställningar

Separat 5 300
Grupp, 2–3 deltagare 3 200 per pers.
Grupp, >3 deltagare 2 200 per pers.

Vandringsutställning

Vandring 1–5 st 4 800 per pers.
Vandring 6–10 st 6 400 per pers.
Vandring 11–15 st 7 900 per pers.

Institutioner (museer/konsthallar)

Större 4 300 per v.
Medel 3 200 per v.
Mindre 2 200 per v.
Små 1 100 per v.

Illustrationer

Illustration, enkel 4 000
Illustration, avancerad 8 000

    Ladda ner