Välkommen till Seriefrämjandet!

Välkommen till Seriefrämjandets hemsida. Seriefrämjandet (SeF) är en ideell förening som sedan 1968 bevakar konstformen tecknade seriers plats i det svenska kulturlivet; en mötesplats för serieläsare, serieskapare, förläggare, redaktörer, bibliotekarier, journalister med flera. SeF har en bred verksamhet, något som avspeglas på nätet där det finns ett antal specialsidor för olika grenar inom föreningen. Den sida du nu besöker är huvudsidan, en portal till SeF:s alla olika verksamheter. Seriefrämjandet är en förening med en lång och ärorik historia som förkämpe för konstformen tecknande serier. Läs mer om detta och inriktningen på SeF:s nuvarande verksamhet på sidan Föreningen. I Malmö driver SeF den unika institutionen Seriecenter i anrika kulturhuset Mazetti. Här finns förutom SeF:s huvudkontor även Seriestudion, C’est Bon Kultur, Kulturskolans serieutbildningar samt Serieskolan i Malmö. Runt om i landet har SeF även Lokalföreningar, mötesplatser för serieintresserade som har egna arrangemang, möten, utställningar, festivaler med mera. Vi har också en digital mötesplats, ett forum för Seriedebatt, där allt mellan himmel och jord avhandlas.

Seriefrämjandet ger ut såväl en kulturtidskrift, Bild & Bubbla, som böcker om och med serier. Bild & Bubbla har en helt egen hemsida, som fungerar som ett nav för all information om såväl SeF som serier i allmänhet. På sidan om Bokutgivning återfinns information om alla de olika böcker om serier som SeF ger ut, såväl som om serieutgivningar som Lantis, Dystopi och Grafiska novelletter. I Serieaffären kan man enkelt och lätt beställa samtliga nummer av Bild & Bubbla sedan starten 1968, samt de flesta av SeF:s andra utgåvor. Slutligen har SeF länge stöttat utgivare av amatörserietidningar, Fanzin, och kommer inom kort att etablera en specialsida med recensioner, nyheter med mera från denna del av serievärlden.

Flera av Seriefrämjandets huvudverksamheter har helt egna hemsidor: Svenskt Seriearkiv är ett professionellt arkiv för bevarande av allt som har med seriekonsten att göra, med fokus på den svenska seriekulturen. Urhunden är SeF:s prestigefyllda seriepris, vilket utdelas en gång om året. Seriewikin är Nordens största uppslagsverk om tecknade serier som konstant uppdateras av ett antal dedikerade skribenter. Slutligen planerar SeF att utöka sin verksamhet inom Seriepedagogik, och erbjuda stöd till lärare och bibliotekarier med flera, något som kommer att lyftas fram på en egen sida.

Seriefrämjandet står även bakom ett stort antal publika evenemang. I Malmö har SeF två alternerande festivaler: I Seriernas Värld (ISV), som fokuserar på barn- och ungdomsserier, och AltCom, som fokuserar på den mer vuxna, alternativa seriekulturen. Ett annat stort evenemang är Seriescenen, den officiella scenen för seriekonsten på Bok- och Biblioteksmässan i Göteborg. Det sker dessutom många fler evenemang som arrangeras av SeF, och om dessa rapporteras det löpande på sidan Evenemang.

Det var det hela, så här långt. Välkommen att botanisera i SeF:s ständigt växande verksamhet och delta gärna själv. SeF är öppet för alla som är intresserade av konstformen tecknade serier. Bidra med inlägg i debatter, bli medlem, anmäl ditt intresse för att recensera, var med och skriv artiklar, få tips om evenemang, anmäl dig till din närmaste lokalförening eller bokmärk bara några av ovanstående sidor och återkom för löpande information om vad som händer i serievärlden.

Comments are closed.