Generic filters
Exact matches only

Seriefrämjandet växer

 

De senastefem åren har Seriefrämjandet arrangerat Seriefest i Väst, seriefestivalen för alla som gillar serier, har glömt att de gillar serier och ännu inte vet att de gillar serier. I arbetet med Seriefest i Väst har nya samarbeten formats, och många kontakter tagits. Under den här tiden har vi märktatt man från många håll efterfrågar en fortsättning, utöver de korta dagarna i slutet av oktober, för de som vill göra och/eller läsa serier.  

För att kunna utveckla vår verksamhet i Västra Götalandsregionen sökte vi verksamhetsstöd för 2024 och till vår stora glädje kan vi meddela att vi nu beviljats stödet! Det kommer ge oss möjlighet att jobba kontinuerligt för att lyfta konstformen serier under hela året, för serieläsare såväl som serieskapare. I Västra Götaland kommer vi också samarbeta med studieförbundet Sensus.  

Verksamheten i Västra Götaland kommer vara en förlängning av arbetet med Seriefest i väst, där vi satsar på att skapa tillfällen för medlemmar och intresserade att förkovra sig i sitt intresse genom träffar, utbildningar för yrkesverksamma och mycket mer. Vårt mål är också att bredda vår publik – dvs hitta nya serieläsare och därmed fler medlemmar i hela Västra Götalandsregionen. 

I november 2023 utlyste vi en tjänst där vi sökte någon med erfarenhet, kompetens och därtill egen drivkraft för att axla rollen som projektledare för vår verksamhet i Västra Götalandsregionen. Vi fick  in hela 14 sökande som styrelse och kansli noggrant gick igenom för att hitta rätt person och i processen utökades vårt kontaktnät av människor som är intresserade av  föreningen och som kanske återkommer i andra sammanhang.  I månadsskiftet januari-februari kunde vi meddela att Seriefrämjandets representant i Västr Götalandsregionen under 2024 blir Yvette Gustafsson!

 

Yvette Gustafsson om verksamheten i Västra Götaland

Hur mår konstformen serier i västra Sverige? 

Olika, kan vi säga! På samma sätt som serier kan vara så många olika saker så ska vi komma ihåg att Västra Götaland består av 49 kommuner med alltifrån storstaden Göteborg till små kommuner som Dals-Ed med bara strax under 5000 invånare. Intresset för konst, kultur och litteratur varierar stort i olika kommuner. Men om man pratar med biblioteken lite här och där i regionen så mår serier ganska bra. Bara häromdagen hade Nelly Karlsson en mangaworkshop i Strömstad med 50(!) besökare. Det är ett gott tecken. 

Vad hoppas du kunna uppnå under det här första året som representant?  

Det är så mycket jag vill göra! Men allra först vill jag kunna ge ett jättebra svar till de som undrar hur de ska kunna jobba vidare med serier utöver festivalen. Att man t.ex. kan gå en kurs eller förkovra sig på annat sätt, oavsett om det är teoretiskt eller ett praktiskt intresse för serier. Jag vill också att Seriefrämjandets medlemmar ska känna att de är en del av en bra förening, där man lyfter sitt intresse, men också varandra på olika sätt. 

Vad ser du på sikt kunna hända i Västra Götalandsregionen?  

Högst upp på min önskelista är att det någon gång finns en kurs eller till och med utbildning inom serier på någon skola i regionen. Jag gick på serietecknarskolan i Hofors (2004–06) och det var så värdefullt. Där lärde jag mig teckna serier, hitta mig själv som tecknare och lade första steget till det jag jobbar med idag. Och inte minst: jag hittade också vänner för livet. Det skulle vara häftigt att kunna på ett sätt förbereda en sådan väg till en ung kreatör i framtiden. 

Efter fem år med Seriefest i Väst lämnar du över festivalgeneralhatten till en annan projektledare. Hur känns det? 

Det tog ett tag för mig att släppa festivalen, men när 2023 års festival var över kände jag mig redo. Jag tror det är bra för festivalen att byta ledning för att få in nya idéer, kontakter och ny luft under vingarna. Några moment i festivalen har jag jobbat hårt för att få in och de ville jag inte släppa hur lättvindigt som helst – hur vi jobbar med hållbarhet, t.ex. Men nu känns det bra, när festivalen tas över av en så erfaren och kompetent person och att vi har bra kontakt så att vi kan hjälpa varandra i våra respektive roller.