Generic filters
Exact matches only

Nyheter om jubileum

Seriefrämjandet fyller 50 år!

Den 7 december 2018 fyller Seriefrämjandet 50 år! Föreningen bildades vid samma datum 1968, då det allra första mötet hölls på Hedinsgatan 11 i Stockholm.

Vi kommer att fira detta 50-årsjubileum med pompa och ståt på en storslagen fest i Stockholm fredagen den 7 december – det vill säga på självaste jubileumsdagen. Vi hoppas att du som är eller har varit medlem i Seriefrämjandet och/eller är del av den seriebransch som föreningen slagits så hårt för, vill fira jubileet med oss!

Läs mer om evenemanget här!

Seriearkivet 10 år

Svenskt Seriearkiv är Seriefrämjandets centrum för dokumenterande, bevarande och förmedlande av seriemediets historia i Sverige. Seriearkivet grundades av Seriefrämjandet år 2003 och finns på Arkivcentrum Syd i Lund, norra Europas största och modernaste arkivanläggning.

Svenskt Seriearkivs samlingar omfattar över 200 hyllmeter material, häribland 10 000 serieoriginal, 15 000 seriepublikationer, Sveriges största klippsamling av artiklar om serier, egenproducerade amatörserietidningar, reklammaterial, korrespondens med mera. Här deponeras även original från förlag, till exempel Bamseförlaget.

Under de tio år som gått har arkivet bland annat haft invigning på Riksarkivet i Stockholm, samlat in, ordnat och förtecknat omfattande material, genomfört intervjuer med personer som varit verksamma inom seriebranschen, gett ut boken »Svensk seriehistoria« (2005), hållit föredrag i många sammanhang, anordnat och bidraget till serieutställningar, med mera.

Seriefrämjandet har beviljats stöd för att genomföra ett projekt för att utveckla Svenskt Seriearkiv. Det handlar bland annat om att öka inflödet av materiel och donationer och synliggöra arkivet i forskarvärlden. I projektet ingår en invigning på arkivet, en utställning om svensk seriehistoria och en ny bok som planeras utkomma i september 2013.

Det går att anmäla förhandsintresse av boken genom att skicka e-post till info@serieframjandet.se Boken kommer att i huvudsak fokusera på 60-talet i Sverige ur ett serieperspektiv och planeras att utkomma till Bokmässan i Göteborg. Den som anmäler intresse på förhand får även köpa boken till ett reducerat pris!