Generic filters
Exact matches only

Sveriges seriehistoria – de svenska seriernas historia från 1700-talet till idag

Sverige har en anrik och intressant seriehistoria som sträcker sig över århundraden och omfattar allt från enkla skämthistorier till intrikata serie-romaner. I denna utställning kan du följa hela den spännande historien i kronologisk ordning – från 1700-tal-ets konstnärliga experiment till 2000-talets svenska serieunder.

»Sveriges seriehistoria – de svenska seriernas historia från 1700-talet till idag« är berättelsen om de serier som getts ut och lästs i Sverige, men det är också historien om de svenska konstnärer och författare som arbetat med serieformen. I utställningen kommer du att få ta del av båda dessa perspektiv av serie-mediets historia.

Varje vepa utgår från en avgörande epok i historien, baserad på en specifik publiceringsform eller dominerande genre. På samma gång presenteras några av de mest inflytelserika svenska serieskaparna från perioden med exempel på deras seriekonst.

»Sveriges seriehistoria« ger betraktaren en föreställning om vad svenska serier är och har varit genom historien. Förhoppningsvis ger utställningen även inspiration till att läsa många av de fantastiska svenska serier som har skapats de senaste 300 åren.

Utställningen bygger på Fredrik Strömbergs bok »Swedish Comics History« (Seriefrämjandet, 2010) och arrangeras av Seriefrämjandet samt Svenskt Seriearkiv.

KONTAKT
Är du intresserad av att boka utställningen eller har du andra frågor? Kontakta projektledaren Jamil Mani på Seriefrämjandets kansli.

Projektledare: Jamil Mani
Telefon: 040-661 40 74
E-post: jamil.mani@serieframjandet.se
Adress: Seriefrämjandet
Friisgatan 15 B, 214 21 Malmö