Generic filters
Exact matches only

Romantikserier

Romanik_bild1Romantikserietidningar har med sina 35-40 titlar stått för nästan hälften av alla svenska serietidningar för tjejer , vilket gör dem till den störta genren. Detta har gjort att tjejserietidningar kunnat generaliseras som romantikserier, trots att så inte är fallet.

I början skiljde sig romantikserietidningarna inte mycket åt. Tidningarna Beat-serien, Pop-serien (båda 1967-68) och Toppserien (1966) varierade sig i princip bara i den tidningstitel som stod med den logga de delade. Flera av de serier som gick i dem dök tio år senare upp i Heart-serien och Dream-serien, ofta med samma omslag och titel.

Uppdelning i format och innehåll

Över en längre tid skiljde sig romantikserietidningarna åt till format och innehåll. Det är svårt att sammankoppla dem annat än med att de alla tillhörde romantikgenren, men viss uppdelning är dock möjlig. Den mest uppenbara är formatet: aningen mindre (så kallat biblioteksformat) eller större (från serietidnings- till veckotidningsformat). En annan uppdelning kan göras utifrån innehållet: en längre eller flera kortare serier.

Fram till början av sjuttiotalet hade i princip tidningarna i biblioteksformat bara en längre serie medan de andra hade flera kortare. Därefter började däremot även de i biblioteksformat – med Starlet (1966-85) i spetsen – ha fler och kortare serier. Från åttiotalet var standarden på romantikserietidningarna närmare biblioteksformatet (mindre och tjockare än en vanlig serietidning), men med flera kortare serier och ofta en hel del som inte var serier.

Seriernas ursprung

Romanik_bild2En annan uppdelning kan göras efter seriernas ursprung, för tidningarna hade ofta specifika källor eller till och med förlagor. Fram till på sjuttiotalet var de antingen brittiska eller amerikanska, även om man ofta nog försökte antyda att de var svenska eller försvenskade dem. På sjuttiotalet dök det dock upp serier med svenska manusförfattare och längre fram fick man serier från Italien.

De första romantikserietidningarna

Redan Min Melodi hade romantikserier vid starten, men den var ändå inte riktigt en Romanik_bild3romantikserietidning. Det var däremot den andra svenska serietidningen riktad till en kvinnlig publik, Min Melodis Hjärtebibliotek, som startade 1953 och bytte titel till Hjärtebiblioteket 1959. Den blev stilbildande för svenska romantikserietidningar med biblioteksformat, och med en avslutad längre serie med egen titel som också var framträdande på omslaget. En stor del av de senare svenska romantikserietidningarna har haft samma eller liknande mindre format, även efter att de börjat ha flera kortare serier per nummer och mer innehåll än bara serier. Hjärtebiblioteket lades ner 1969, samtidigt som flera av sina yngre konkurrenter, och blev därmed den näst mest långlivade
romantikserietidningen.

Starlet – en stilikon bland romantikseriertidningarna

Romanik_bild4Några år tidigare, 1966, hade Starlet haft premiär. I början skiljde sig Starlet från de andra romantikserietidningarna i biblioteksformat genom att innehålla mer än bara serier – och dessutom med mer seriösa teman än de andra tidningarna. Den stack med andra ord ut, vilket kan vara anledningen till att den var den enda romantikserietidningen i biblioteksformat som överlevde sextiotalet. Den blev så framträdande att flera av de romantikserietidningar som kommit senare kan ses som influerade av Starlet.

Starlets andra kännetecken som serietidning var svenska manusförfattare. Detta blev tydligt först 1978 när man började skriva ut Romanik_bild5vem som gjort serierna, men kan ha börjat ett par år tidigare, inte minst eftersom flera av manusförfattarna sedan tidigare skrivit många av Starlets textnoveller.

Vid årsskiftet 1985/86 delades tidningen i två: Serie-Starlet och tjejtidningen Starlet. Den senare var därmed inte längre var en renodlad serietidning. Dock fortsatte serierna vara viktiga för tidningen Starlet ett tag till och det var i den som de nyare, mer ambitiösa och vågade serierna dök upp. Trots det försvann serierna nästan helt från Starlet Romanik_bild61989-90, varpå tidningen själv lades ner och Serie-Starlet bytte namn till Starlet.

Starlet gjorde ett uppehåll 1995 återkom som hastigast 1996 och övergick sedan till att bli e-versionen Syber-Starlet. Dock återuppstod tidningen Starlet 2003-2008, vilken låg närmare åttiotalets tjejtidning och hade aldrig tillräckligt mycket serieinnehåll för att räknas som en serietidning.

Girls comics, Romans, Alexandra och Ung och Kär

Romanik_bild7Samma år som serietidningen Starlet slutgiltigt försvann avslutades också vad som hittills är den sista svenska romantikserietidningen Girls comics, som startade året innan. Den var en av de Starlet-influerade tidningarna och hade ett litet format, förhållandevis högt sidantal, en avslutad serie per nummer och en stor andel annat innehåll.Romanik_bild8

Några andra romantikserietidningar som stack ut var Romans, Alexandra och Ung och Kär. Romans (1963-73) var den enda av dem som var i biblioteksformat. En anledning till att den stack ut var att den 1969 bytte format till mer normalt serietidningsformat, med flera kortare serier per nummer istället för en längre. En annan var att den något år efter formatbytet ett tag hade bearbetningar av klassiker – t.ex. Svindlande höjder, Carmen och Romeo och Julia – bland sina andra serier.

Romanik_bild9Alexandra (1971-75) stack till en början ut med att vara i veckotidningsformat och med omslag i en tecknad stil som skiljde sig från grannarna på tidningshyllan. Den slogs till sist ihop med Starlet, ungefär samtidigt som den började bli en tjejtidning utan serier.

Romanik_bild10Ung och Kär (1972-81) var för sin tid ett stereotypt exempel på en romantikserietidning. Den var i färg och normalt serietidningsformat och serierna var korta och amerikanska. Översättarna tog dock inte alltid hänsyn till sådant som demografiska skillnader när de försvenskade serierna.

Dessa serier byttes 1979 ut mot ”NYA bättre serier” som de kallade det: svenska eller brittiska manusförfattare och spanska eller svenska tecknare, samt en del försök att ta upp viktiga ämnen tillsammans med romantiken. Övergången kan ha berott på att de amerikanska tidningar som de gamla serierna kommit från försvunnit några år tidigare och det därmed inte fanns så mycket mer serier att få därifrån.