Generic filters
Exact matches only

Årsmöte 2022

Röstning
Som medlem kan du antingen rösta vid årsmötet eller förhandsrösta.

Förhandsröstning kan göras via brev eller digitalt. För att förhandsrösta fyller du i dina uppgifter och kryssar i Ja eller Nej i respektive ruta. Du kan även rösta blankt genom att inte kryssa i en ruta. Se medföljande dagordning för utförligare information om förslagen för röstningen. Din röst ska vara valberedningen tillhanda senast onsdag 20 april 2022.