Generic filters
Exact matches only

Årsmöte 2022

Röstning
Som medlem kan du antingen rösta vid årsmötet eller förhandsrösta.

Förhandsröstning kan göras via brev eller digitalt. För att förhandsrösta fyller du i dina uppgifter och kryssar i Ja eller Nej i respektive ruta. Du kan även rösta blankt genom att inte kryssa i en ruta. Se medföljande dagordning för utförligare information om förslagen för röstningen. Din röst ska vara valberedningen tillhanda senast onsdag 20 april 2022.

Årsmöte 2022

Inför Seriefrämjandets årsmöte 2022, som hålls lördag 23 april. Information om förtroendevalda och stadgar hittas separat i mötets dagordning.

  • Stef Gaines (Omval).
  • Linda Gustafsson (omval).
  • David Haglund (Nyval).
  • Hanna Böhm (Nyval).
  • Boel Hansson, Grant Thornton AB (nyval).
  • Förslag till revidering av stadgar, proposition 1
  • Förslag till revidering av stadgar, proposition 2
  • Förslag till revidering av stadgar, proposition 3
  • Förslag till revidering av stadgar, proposition 4
  • Förslag till revidering av stadgar, proposition 5