Generic filters
Exact matches only

VIKTIGT – SeF:s årsmöte framskjutet

På grund av sjukdom i Seriefrämjandets kansli har tyvärr kallelsen till årsmötet som skulle hållits nu på söndag, på SPX i Stockholm, blivit försenat. Styrelsen ser sig därför tvungen att skjuta på årsmötet till lördagen 30 maj, troligen på Seriecenter i Malmö.

Vi beklagar alla olägenheter detta medför. Valet stod mellan att flytta årsmötet till en tidpunkt som är för sen enligt stadgarna, eller att låta kallelsen gå ut så sent att det dels stred mot stadgarna, och dels skulle försvårat poströstning avsevärt.

På SPX kommer vi nu i stället att hålla ett informationsmöte för SeF:s medlemmar klockan 11 på söndagen 26 april, där styrelsemedlemmar informerar om SeF:s planer för framtiden och om det aktuella läget, samt svarar på frågor från medlemmarna.

Vi beklagar än en gång det inträffade samt hälsar alla medlemmar välkomna till informationsmötet.

Detta påverkar inte lokalföreningen Seriefrämjandet Stockholms årsmöte, som kommer att hållas i enlighet med kallelsen.

Seriefrämjandets styrelse
gm / Ola Hammarlund