Generic filters
Exact matches only

Uttalande från Seriefrämjandet Stockholm

Efter att ha tagit del av det olyckliga beslutet angående Tintins varande på Kulturhuset – som tack och lov fick ett snabbt slut – vill vi i Seriefrämjandet Stockholm framföra vår ståndpunkt.

Seriefrämjandet Stockholm tar stort avstånd från det beslut som den nytillträdde konstnärlige ledaren för kulturhusets bibliotek Tiotretton, Behrang Miri, fattat gällande att plocka bort Tintin ur biblioteksutbudet. Seriefrämjandet Stockholm ser som sin främsta uppgift att sprida kunskap om de tecknade serierna som konst och litteraturform.

Miris beslut var både ogenomtänkt och befängt. Då förbudsivern riktar sig mot ungdomar borde man här ställa sig frågan i vilken utsträckning statliga institutioner får ägna sig åt censur och förbud för att kontrollera ungas läsning.

/ Styrelsen, Seriefrämjandet Stockholm