Generic filters
Exact matches only

Tusen Serier, tusen berättelser – en plats, en värld

Tusen Serier är Seriefrämjandets pågående projekt för att vidga den svenska seriekulturen så att den även inkluderar människor som inte har sina rötter i Sverige. Projektet har sedan 2010 arrangerat workshops, utställningar och andra aktiviteter för barn och ungdomar i samarbete med skolor, bibliotek med flera. Aldrig tidigare har det gjorts en liknande samlad insats för en bredare och mer mångkulturell seriekultur.

Nu får Tusen Serier en fast plats i Mitt Möllan på Claesgatan 8 i Malmö. Den nya lokalen kommer att användas för serieutställningar och workshops. Invigningen av lokalen sker på fredag 7 december med utställningen »Drawing for Life«.

Drawing for Life

Utställningen är ett projekt där ungdomar från Kosovo och Balkanområdet genomfört serieworkshops kring frågor om miljö och hållbar utveckling. Ungdomarna har studerat mytologiska hjälteberättelser och sedan skapat egna versioner med teman som ekologisk hållbarhet och den egna rollen i ämnet.

Nu kommer gruppen till Malmö för att presentera resultatet och även hålla en workshop för alla som är intresserade av miljö, serier, berättelser och inte minst utbyten. Gruppen kommer också att göra ett studiebesök på Serieskolan och Seriefrämjandets Seriecenter i Kulturhuset Mazetti i Malmö.

Tusen Serier – invigning och utställning

Plats: Tusen Serier, Mitt Möllan, Claesgatan 8, Malmö
Öppettider: fredag 7/12 kl. 14–18 och lördag 8/12 kl. 13–17
Workshop: fredag 7/12, kl. 16-18
Arrangörer: Seriefrämjandet, Global Action Plan International, ERA Kosovo och Svenska institutet.

Tusen Serier

Alltför länge har den svenska seriekulturen varit en allt igenom svensk angelägenhet. De serier som getts ut i Sverige har, med några få undantag, varit gjorda av infödda svenskar och handlat om saker som i stort sett bara rör infödda svenskar. Tusen Serier har som mål att ändra på det. Tusen Serier är ett projekt som är öppet för för alla som vill vara med och visa att det finns tusen sätt att berätta en historia, tusen håll att komma ifrån.

Tusen Serier drivs av Seriefrämjandet med stöd av Arvsfonden, Kultur Skåne och ABF Malmö.

Hemsidor:
www.tusenserier.com
www.seriefrämjandet.se
comics.globalactionplan.com

Kontakt:
Mattias Elftorp, projektledare
mobil: 070-450 25 66
info@tusenserier.com