Generic filters
Exact matches only

Nyheter om valberedning

Seriefrämjandets valberedning anropar

Till Seriefrämjandets medlemmar:

Seriefrämjandets årsmöte för 2011 närmar sig och valberedningen önskar få in förslag på valbara personer för nästa verksamhetsår.

Vi vill ha förslag på ordförande, vice ordförande, kassör, styrelseledamöter, revisorer och valberedning.

Förutom när det gäller den externa revisorn, krävs det att man är medlem i SeF för att kunna komma på tal.

Känner du någon som du anser vara kvalificerad till och som är intresserad av någon av ovanstående poster, så tveka inte att nominera henne eller honom. Det är förstås också tillåtet att nominera sig själv. Har du någon fråga som du vill driva och är engagerad i är du sannolikt själv den som är bäst är lämpad att se till att den blir gjord. Ju fler som blir delaktiga i SeF:s verksamhet, desto bättre.

Valberedningen vill också få in motioner till samma årsmöte. Motioner kan till exempel syfta till att förändra/utöka SeF:s verksamhet. Det kan handla om något som du anser Seriefrämjandet borde syssla med, men som inte görs idag (eller kanske tvärtom?). Skriv en kortfattad formulering som avslutas med formuleringen “Jag föreslår att…”

I speciella fall kan en motion kräva en stadgeändring! Läs nuvarande stadgar här: http://www.serieframjandet.se/197

Preliminär deadline för nomineringar och motioner är 14 mars, men skicka gärna dina förslag (eller frågor) till oss i valberedningen så snart som möjligt!

SKICKA IN FÖRSLAG OCH/ELLER MOTIONER VIA E-POST TILL:

valberedningen@serieframjandet.se

För valberedningen

Håkan Andersson
Bangatan 13, 2 vån
414 63 Göteborg
 
Agneta Hallin
Magistratsvägen 5E
226 43 Lund