Generic filters
Exact matches only

Nyheter om Svenskt Seriearkiv

Ny utställning om Sveriges seriehistoria

Sverige har en anrik och intressant seriehistoria som sträcker sig över århundraden och omfattar allt från enkla skämthistorier till intrikata serieromaner. För första gången kan du nu uppleva hela denna spännande historia i en och samma utställning – från 1800-talets konstnärliga experiment till 2000-talets svenska serieunder.

Utställningen bygger på Fredrik Strömbergs bok »Swedish Comics History«, produceras av Svenskt Seriearkiv samt Seriefrämjandet och kommer att visas runt om i Sverige från och med hösten 2013.

Är du intresserad av att boka utställningen? Kontakta då Seriefrämjandets kansli via 040-661 40 70 eller via info@serieframjandet.se.

Ny utställning om Sveriges seriehistoria

Sverige har en anrik och intressant seriehistoria som sträcker sig över århundraden och omfattar allt från enkla skämthistorier till intrikata serieromaner. För första gången kan du nu uppleva hela denna spännande historia i en och samma utställning – från 1800-talets konstnärliga experiment till 2000-talets svenska serieunder.

Utställningen bygger på Fredrik Strömbergs bok »Swedish Comics History«, produceras av Svenskt Seriearkiv samt Seriefrämjandet och kommer att visas runt om i Sverige från och med hösten 2013.

Är du intresserad av att boka utställningen? Kontakta då Seriefrämjandets kansli via 040-661 40 70 eller via info@serieframjandet.se.

Seriearkivet 10 år

Svenskt Seriearkiv är Seriefrämjandets centrum för dokumenterande, bevarande och förmedlande av seriemediets historia i Sverige. Seriearkivet grundades av Seriefrämjandet år 2003 och finns på Arkivcentrum Syd i Lund, norra Europas största och modernaste arkivanläggning.

Svenskt Seriearkivs samlingar omfattar över 200 hyllmeter material, häribland 10 000 serieoriginal, 15 000 seriepublikationer, Sveriges största klippsamling av artiklar om serier, egenproducerade amatörserietidningar, reklammaterial, korrespondens med mera. Här deponeras även original från förlag, till exempel Bamseförlaget.

Under de tio år som gått har arkivet bland annat haft invigning på Riksarkivet i Stockholm, samlat in, ordnat och förtecknat omfattande material, genomfört intervjuer med personer som varit verksamma inom seriebranschen, gett ut boken »Svensk seriehistoria« (2005), hållit föredrag i många sammanhang, anordnat och bidraget till serieutställningar, med mera.

Seriefrämjandet har beviljats stöd för att genomföra ett projekt för att utveckla Svenskt Seriearkiv. Det handlar bland annat om att öka inflödet av materiel och donationer och synliggöra arkivet i forskarvärlden. I projektet ingår en invigning på arkivet, en utställning om svensk seriehistoria och en ny bok som planeras utkomma i september 2013.

Det går att anmäla förhandsintresse av boken genom att skicka e-post till info@serieframjandet.se Boken kommer att i huvudsak fokusera på 60-talet i Sverige ur ett serieperspektiv och planeras att utkomma till Bokmässan i Göteborg. Den som anmäler intresse på förhand får även köpa boken till ett reducerat pris!

Stor donation av Bud Grace

Den amerikanska skämtserien »Ernie« av Bud Grace är vid det här laget en svensk klassiker.

»Ernie« debuterade den 1 februari 1988 i amerikanska dagstidningar, men succén i hemlandet var inte omedelbar, till skillnad från mottagandet i Norden och då speciellt i Sverige där seriens smått absurda och galna humor gick rakt in i den svenska folksjälen.

Opublicerad söndagssida, 1988.

Opublicerad söndagssida, 1988.

Debutåret 1988 dök Ernie upp i serietidningen Larson! 1988:1 följt av publicering i Dagens Nyheter och i ett flertal andra svenska dagstidningar. Året därpå, 1989, besökte Bud Grace Sverige och mottog i samband med Comics `89 på Bok- och Biblioteksmässan i Göteborg Svenska Serieakademins prestigefyllda Adamsonstatyett till bästa utländska serieskapare. Bud Grace har sedan dess besökt Sverige vid flera tillfällen, och »tycke har uppstått«.

Larson! 1989:8. Tidningen publicerades 1988–2009.

Larson! 1989:8. Tidningen publicerades 1988–2009.

Ernie 2002:13. Tidningen har utkommit sedan 1996.

Ernie 2002:13. Tidningen har utkommit sedan 1996.

Det är därför inte speciellt förvånande, men desto mer glädjande, att Bud Grace genom Svenska Serieakademins president Sture Hegerfors har valt att skänka delar av sitt livsverk till Svenskt Seriearkiv! Efter en del vånda och väntan på vad Tullverket skulle säga anlände i augusti i år ett stort paket till Seriearkivet i Lund med över 600 original från åren 1998–2012. Bud Grace har plockat ihop en månads dagstrippar per år med tillhörande söndagssidor, vilket har kompletterats med illustrationer och omslagsoriginal. Materialet är en veritabel humoristisk och forskarmässig guldgruva!

För den som tidigare inte har läst så mycket av »Ernie«, men som vill läsa mer, finns det en hel del publicerat på svenska. Förutom i egna album, pockets och tidningar har serien bland annat publicerats i Bizarro, Svenska Puckomagasinet, »Pandora Album«, »Pandora Pocket« och naturligtvis i Larson!. Och för den som vill läsa mer om Bud Grace och hans skapelse rekommenderas artikeln »Bud Grace har modellerat Ernie efter sig själv« av Ingemar Bengtsson i Bild & Bubbla 1990:1.

Artikeln är hämtad ur Bild & Bubbla nr 193 (2012:4)