Generic filters
Exact matches only

Nyheter om Sussi Bech

Månadens samarbete

Seriewikin är Seriefrämjandets uppslagsverk om serier på nätet. För närvarande finns cirka 15 700 artiklar, men Seriewikin växer ständigt och behöver alltid din kunskap.

Besöksstatistiken talar sitt tydliga språk, med ca 8000 besökare i månaden är Seriewikin Seriefrämjandets mest besökta webbplats. Att det dessutom förekommer daglig verksamhet med 3–6 aktiva användare gör den också till en av de mer aktiva verksamheterna som Seriefrämjandet står bakom, även om wikin till stora delar fungerar autonomt med egna val och egna ansvariga. Seriewikin bygger som så mycket annat på ideella insatser och behöver alltid din unika kunskap för att växa och förbättra kvaliteten och tillförlitligheten. Bland de gemensamma projekt som är aktuella under augusti månad är månadens samarbete för att utveckla artikeln om Sussie Bech (”Nofret”) samt översättning av gränssnittet i forumdelen av wikin. Om du vill hjälpa till finns en introduktion här: http://seriewikin.serieframjandet.se/index.php/Seriewikin:Deltagarportalen