Generic filters
Exact matches only

Nyheter om Stockgolm

Lokalföreningen i Stockholm kallar till årsmöte 2012

Plats: Kaféet i Kulturhusets bottenvåning med ingång från Sergels Torg
Datum: Lördagen 28 april (SIS/SPX-helgen)
Tid: Kl. 15:00

Efter mötet kan man gå och lyssna på när Philippe Girard samtalar med Knut Larsson i Kulturhusets Studio 3, som tyvärr krockar med mötet. Kl. 16 kan man följa med på Ola Hammarlunds stadsvandring med serietema, samling Plattanentrén, pris 50 kr.

1. Val av mötespresidium (ordförande, sekreterare, justeringsman tillika rösträknare)
2. Kontroll av mötets stadgeenliga utlysande
3. Kontroll av de närvarandes rösträtt
4. Föreningsstyrelsens årsredovisning
5. Revisorns berättelse
6. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för den avgående föreningsstyrelsen
7. Val av ordförande
8. Val av styrelseledamöter
9. Val av valberedning
10. Val av revisorer
11. Övriga väckta ärenden

OBS! Brevutskicket kan bli något försenat i år. Ta med brevutskicket som medlemsbevis för att fastställa rösträtt bland de närvarande.