Generic filters
Exact matches only

Nyheter om ordförande

Förändringar i styrelsen

Som tidigare meddelats har Thomas Karlsson, Seriefrämjandets ordförande, gått bort.

Seriefrämjandets styrelse har på ett extra möte bestämt att till tillförordnad ordförande utse hittillsvarande vice ordförande Stef Gaines. Till tillförordnad vice ordförande utsågs Linda Gustafsson.

En kondoleansbok för Thomas Karlsson finns på Serieteket (Stockholm) för dem som vill lämna en sista hälsning. Om man vill skriva i boken men inte har möjlighet att ta sig till Stockholm kan Stockholmsbaserade styrelsemedlemmar klistra in hälsningar å ens vägnar. För att göra detta, skicka ett mejl till stef.gaines@serieframjandet.se.

Arbetet med att utveckla Seriefrämjandet och dess verksamhet fortsätter. För frågor om detta och föreningens långsiktiga mål och inriktning, kontakta någon av dessa eller sekreterare Ola Hammarlund på e-post <förnamn.efternamn@serieframjandet.se>. För frågor angående Seriefrämjandets dagliga verksamhet kontakta info@serieframjandet.se.