Generic filters
Exact matches only

Serietorget ett lyft för serier på Bokmässan

Seriefrämjandet har i ett antal år arbetat för att etablera ett »serietorg« på Bokmässan i Göteborg. I år blev det av med Seriefrämjandets Seriescen som den självklara mittpunkten.

Serierna har länge hamnat lite i skymundan på Bok & Bibliotek i Göteborg – årets största och viktigaste träffpunkt för alla bokintresserade. Serieförlagen har varit utspridda i olika, separata gångar eller på helt olika områden på mässan.

Seriefrämjandet har i ett antal år diskuterat med förlagen samt representanter för Bokmässan om att ett så kallat »torg« borde införas – en central plats för alla serieaktörer så att besökarna kan hitta alla serieböcker och serierelaterade evenemang. Det har existerat såväl torg som scener för olika andra konstformer, genrer etc. på Bokmässan, men detta system har inte genomförts för just serier.

För ett par år sedan lanserade Seriefrämjandet Seriescenen, som sedan dess har vuxit kraftig och blivit en stor succé, ofta med publik långt utöver de sittplatser som erbjuds. I och med detta var det läge att även lansera tanken på ett torg igen, med Seriescenen i mitten. Detta genomfördes alltså i år och var en rungande succé även det. Förlagen fick stöd av varandras aktiviteter och besökarna kunde lätt hitta och sedan befinna sig i seriedelen av Bokmässan, sitta ner och se på evenemang på scenen, besöka förlagens montrar, få sina böcker signerade med mera.

Nu blickar vi framåt, mot Bokmässan 2013, då vi vill ha ett ännu bättre program på Seriescenen och ännu fler förlag och andra aktörer med i Serietorget.

Sara Hansson mottar Urhunden för bästa svenska seriebok, på Seriefrämjandets Seriescen. Foto: Fredrik Strömberg.