Generic filters
Exact matches only

Serier i undervisningen

Konstformen tecknade serier används alltför sällan aktivt i svenska skolor och som ett led i en satsning på serier och pedagogik har Seriefrämjandet tillsammans med förlaget Egmont Kids Media AB lanserat en ny webbsida för pedagoger som är intresserade av att prova på att ha med serier i sin undervisning.

Sidan Serier i undervisningen utgår från de pilotprojekt som Egmont genomfört med speciellt framtaget pedagogiskt material i form av lärarhandledningar och trycksaker med serier som lämpar sig för undervisning i förskolan och lågstadiet. I förlängningen kommer projektet att involvera fler serier och fler förlag och målet är att skapa en omfattande portal för resurser som kan stödja och hjälpa pedagoger att på ett enkelt och bra sätt använda serier i sin undervisning.