Generic filters
Exact matches only

Seriemedicin – En utställning om sjukdom och vård i serieform

Seriemedicin är en utställning med tecknade serier som handlar om personliga erfarenheter av hälsa och sjukvård. Serierna kretsar kring upplevelser av fysisk eller psykisk ohälsa, antingen som patient eller vårdare. Utställningen rör sig inom det växande fältet ”graphic medicine” där serier på olika sätt används i frågor om vård.

I utställningen medverkar tre serietecknare från Sverige och Finland: Pelle Forshed, Kaisa Leka och Mikael Sol. Forsheds verk från boken De anhöriga ger en bild från vårdarens perspektiv. Lekas bidrag från Jaloittelua (Motion) är en personlig och lustig berättelse om en vardag med benproteser. Till sist ger Sol, från boken Psykiskt sjuk, en skildring av att bli inskriven på psykakuten.

Seriemedicin visar att tecknade serier kan vara ett sätt att både bearbeta och dela med sig av privata och ibland svåra upplevelser. Utställningen ger en bild av människan bakom sjukdomen och kan underlätta för oss alla att tala om våra egna och andras svårigheter.

sefbild1 sefbild2

Seriemedicin produceras av Seriefrämjandet med stöd av Malmö stad och Kulturfonden för Sverige och Finland. Projektledare är Allan Haverholm.

För mer information besök Seriemedicin.se, maila: info@serieframjandet.se eller ring 040-6614070.