Generic filters
Exact matches only

Seriefrämjandets årsmöte 2007

Söndagen den 20 maj hölls Seriefrämjandets årsmöte i Mazettihuset i Malmö. Efter mötet höll Fabian Göransson, Liv Strömquist och Jan Bielecki ett uppskattat föredrag om förlagets Kolikas nya satsning Femisex, feministiska serier med sexinslag.

Årsmötet bjöd inte på några överraskningar för den som läst kallelsen och de nomineringar som fanns däri. Fredrik Strömberg omvaldes som ordförande. Jakob Hallin, Bild & Bubbla-redaktör och styrelseledamot, axlade vice ordförandes mantel. (Han efterträder Christian Kindblad, som numera arbetar på kansliet.) Thomas Eliasson omvaldes som kassör.

Till övriga styrelseledamöter valdes Ainur Elmgren, Ola Hammarlund, Nickan Jonasson, Liv Lingborn, Thomas Storn och Jimmy Wallin. Till revisorer valdes Mikael Jannert och David Haglund, revisorssuppleant Caj Byqvist. Valberedarna Håkan Andersson och Göran Semb omvaldes till sina poster.

Protokollet från årsmötet kommer justeras och göras tillgängligt inom kort.

Samma helg sammanträdde även Urhundenjuryn. Resultatet av deras vedermödor presenteras vid den officiella prisutdelningen i höst. (Datum meddelas senare.)