Generic filters
Exact matches only

Serieböcker 2013

För arbetet med Urhunden-priset samlar Seriefrämjandet statistik över utgivningen av serier i Sverige. Det gäller antalet serieböcker, originalsvenska och översatta, samt antalet utgivare. Sammanställningen för 2013 är klar och visar att det utkom 190 serieböcker under året.

Den årliga listan över utgivningen av serieböcker i Sverige är klar. Sekreteraren för Urhundens jury sammanställer i början av varje år en lista över föregående års utgivning. Listan är ett underlag för juryns arbete och ger en överblick över Seriesverige under det gångna året.

Listan över 2013 års utgivning omfattar 190 titlar från 44 utgivare, varav hela 104 titlar är originalsvenska utgåvor i en eller annan form. Hela listan finns på webbplatsen och i Seriefrämjandets verksamhetsberättelse, som kommer i april, finns mer statistik.

Det senaste decenniet

Utvecklingen över de senaste tio åren visar på en snabb ökning (till mer än dubbelt antal), och sedan en återgång. År 2003 var utgivningen 154 serieböcker, vilket fem år senare nådde en höjdpunkt på 359, och som för det gångna året var nere i 190.

Anmärkningsvärt är att de originalsvenska har mer än dubblerats under denna period och sedan legat stadigt på omkring 100 titlar per år de senaste fem åren.

Juryns arbete

Under våren kommer juryn att nominera kandidaterna till 2013 års bästa originalsvenska respektive översatta seriealbum. För andra året kommer de slutgiltiga nomineringarna att offentliggöras på Stockholms internationella seriefestival, helgen 17–18 maj.

Pristagarna kommer att offentliggöras i samband med prisutdelningen som vanligt äger rum på Bokmässan i Göteborg i slutet av september.