Generic filters
Exact matches only

Resestipendier till franska Angoulême utdelade

Under 2014 organiserar Seriefrämjandet en svensk satsning på Europas största seriefestival, Festival International de la Bande Dessinée i franska Angoulême. I detta syfte utlystes  Seriefrämjandets resestipendier för deltagande i festivalen. Ett stort antal personer från den svenska seriebranschen har sökt, och följande personer är årets mottagare av resestipendier till Angoulême:

Jens Andersson, förläggare Sanatorium och Placebo Press, serieskapare
Jonas Andersson, förläggare Albumförlaget
Mattias Elftorp, förläggare Wormgod, projektledare seriefestivalen AltCom,
serieskapare
Anneli Furmark, serieskapare
Lisa Medin, serieskapare, podmakare Mangapatriarkatet
Lena Stjernström, agent Grand Agency
Josefin Svenske, förläggare Kolik förlag, serieskapare

Dessa resestipendier delas ut i samarbete med Svenska institutet och Svenska institutet Paris.