Generic filters
Exact matches only

Ny medlem i Urhunden-juryn

Seriefrämjandets styrelse har, efter Kristiina Kolehmainens bortgång förra året, utsett Kristina Arnerud Mejhammar till ny ledamot i Urhundenjuryn. Kristina är doktorand i konstvetenskap på Uppsala universitet och museilektor på Norrköpings konstmuseum. Hennes avhandling i konstvetenskap har arbetstiteln »Självsyn och världsbild i tecknade serier av Cecilia Torudd, Ulf Lundkvist, Gunna Grähs, Eva Lindström och Joakim Pirinen«.

Kristina beskriver själv sitt intresse för serier så här: »Som konstvetare är jag särskilt intresserad av hur konstnärerna – det är så jag ser på dem – gestaltar sig själva, berättar om sina liv och visualiserar sina livsvärldar. Tidigare har jag skrivit en licentiatavhandling med titeln Vuxenseriens bilder: Tradition och förnyelse (1996).«

Vi hälsar Kristina välkommen i juryn!