Generic filters
Exact matches only

Nordic Comics Alley i New York

Seriefrämjandet arbetar aktivt för att sprida den svenska seriekulturen utomlands och få till stånd samarbeten och projekt både i utlandet och i Sverige. Ofta samarbetar vi med representanter från andra nordiska länder för att stötta och stärka varandra – inte minst för att våra respektive seriekulturer har många gemensamma nämnare – och för att flera röster hörs tydligare än en.

USA och Norden

Bland de festivaler som vi besökt flera gånger i syfte att marknadsföra den svenska seriekulturen är MoCCA Arts Festival i New York en av de största och kulturellt mest intressanta seriefestivalerna om man vill nå den amerikanska seriemarknaden.

Under 2012 togs ett steg vidare från att enbart representera Sverige på MoCCA och utarbetade en gemensam plan med representanter för de andra nordiska länderna om hur vi skulle samarbeta för att göra ett större avtryck. I detta syfte etablerades ”Den nordiska gränden” (Nordic Comics Alley) som ett begrepp för den del av festivalen som innehöll utställare från Norden. Det arrangerades en välbesökt presskonferens/paneldebatt om den nordiska seriekulturen med representanter för samtliga nordiska länder.

Projektet gav mersmak och under festivalens sista dag hölls ett möte där The Nordic Council for MoCCA etablerades, med en representant för respektive nordiskt land. Det långsiktiga målet med projektet är att det skapas ett intresse för nordiska serier samt att det skapas förutsättningar för att fler nordiska serier publiceras på engelska.

MoCCA 2013

Seriefrämjandet sände två representanter, Fredrik Strömberg och Jamil Mani, till MoCCA Arts Festival 2013. Föreningen organiserade även ett gemensamt möte för gruppen The Nordic Council for MoCCA och samordnade marknadsföringsinsatserna.

Under två dagar hade de nordiska representanterna sammanlagt fyra bord, vilka under speciellt framtagna skyltar med texten Nordic Comics Alley presenterade sina länders seriekulturer. Deltagande serieskapare signerade sina verk och satt i möten med amerikanska förläggare och redaktörer. Sammanlagt var det hela 16 nordiska serieskapare, redaktörer, förläggare och journalister som besökte New York 2013.

Besökarna var intresserade av just den nordiska aspekten och förstod tydligt i år att de olika länderna tillsammans utgjorde en enhet. Fler människor i USA känner efter årets insats till och är intresserade av nordisk seriekultur. Vi har även nått goda resultat vad gäller att vidareutveckla ett nordiskt och ett internationellt nätverk på serieområdet. Det interna mötet för de nordiska deltagarna gav upphov till nya idéer för fortsatt utveckling av deltagandet.

Nya kontakter

I år arrangerades festivalen för första gången av Society of Illustrators, som tagit över efter att den tidigare arrangören MoCCA (Museum of Comics and Cartoon Art) lagt ner och inkorporerats i den förras verksamhet. Detta innebar att nya personer låg bakom genomförandet av festivalen och vi knöt kontakter med dessa och presenterade idéer för framtida utställningsprojekt. Vi knöt dessutom kontakt med School of Visual Arts (SVA) i New York, som uttryckte stort intresse för samarbeten vad gäller utbildningar USA/Sverige och framförallt om föreläsare på serieområdet. Nordic Comics Alley genomfördes med stöd av Nordisk Kulturfond.

Den imponerande byggnaden The 69th Regiment Armory på Manhattan är platsen för MoCCA Arts Festival.

Den imponerande byggnaden The 69th Regiment Armory på Manhattan är platsen för MoCCA Arts Festival.

MoCCA Arts Festival är ett välbesökt evenemang i centrala New York.

MoCCA Arts Festival är ett välbesökt evenemang i centrala New York.

Seriefrämjandets verksamhetsledare Jamil Mani sätter upp den speciellt framtagna vepan för Nordic Comics Alley.

Seriefrämjandets verksamhetsledare Jamil Mani sätter upp den speciellt framtagna vepan för Nordic Comics Alley.

Nordic Comics Alley, med de danska borden närmast bilden.

Nordic Comics Alley, med de danska borden närmast bilden.

Delar av utbudet på det svenska bordet på MoCCA 2013.

Delar av utbudet på det svenska bordet på MoCCA 2013.

Det finska bordet på MoCCA 2013 innehöll trycksaker av ett flertal olika finska serieskapare.

Det finska bordet på MoCCA 2013 innehöll trycksaker av ett flertal olika finska serieskapare.

De danska borden, med en specialtillverkad affisch i bakgrunden.

De danska borden, med en specialtillverkad affisch i bakgrunden.

Nordic Comics Alley, med det svenska bordet och Seriefrämjandets ordförande Fredrik Strömberg i förgrunden.

Nordic Comics Alley, med det svenska bordet och Seriefrämjandets ordförande Fredrik Strömberg i förgrunden.

Norske Jason (John Arne Sæterøy) var månadens »Featured Artist« (utvalda konstnär) på Midtown Comics, en av Manhattans största seriebutiker.

Norske Jason (John Arne Sæterøy) var månadens »Featured Artist« (utvalda konstnär) på Midtown Comics, en av Manhattans största seriebutiker.

MoCCA-28

De svenska klassiska serierna om Pippi Långstrump av Astrid Lindgren och Ingrid Vang Nyman.

Society of Illustrators har en egen byggnad på Manhattan, med utställningslokaler.

Society of Illustrators har en egen byggnad på Manhattan, med utställningslokaler.

Seriefrämjandets verksamhetsledare Jamil Mani beskådar en av utställningarna på Society of Illustrators museum.

Seriefrämjandets verksamhetsledare Jamil Mani beskådar en av utställningarna på Society of Illustrators museum.