Generic filters
Exact matches only

Nomineringar till Urhunden 2014

Nu är nomineringarna klara till Seriefrämjandets Urhundenpris för 2014. Fem originalsvenska böcker samt fem översatta har nominerats till årets pris. Offentliggörandet sker på lördag 17 maj under Stockholms internationella seriefestival.

Urhunden delas sedan 1987 ut årligen till föregående års bästa svenska respektive översatta seriebok. Priset är uppkallat efter en klassisk svensk seriefigur (en korsning mellan hund och dinosaurie) från sekelskiftet av Oskar Andersson, signaturen OA.

Juryn kommer att sammanträda senare i vår och utse de slutliga mottagarna. Prisutdelningen kommer att äga rum på Seriefrämjandets Seriescen på Bokmässan i Göteborg i september.

Ola Hammarlund, sekreterare för Urhunden
Telefon: 08-87 71 04
E-post: ola.hammarlund@serieframjandet.se

Nomineringar för 2013 års bästa originalsvenska seriebok

  • »Blodsband (Viktor Kasparsson 3)« av Dennis Gustafsson (Albumförlaget)
  • »Det bästa barnet« av Sofia Olsson (Ordfront Galago)
  • »Deus ex machina: Fadern (Theos ockulta kuriositeter)« av Ola Skogäng och Daniel Thollin (Ekholm & Tegebjer)
  • »Medley: en ny våg« av Lisa Medin (Kolik)
  • »Nattbarn« av Hanna Gustavsson (Ordfront Galago)

Nomineringar för 2013 års bästa till svenska översatta seriebok

  • »Anteckningar från Jerusalem« av Guy Delisle (Epix) (Kanada)
  • »Bröd och vin: en erotisk kärlekssaga från New York« av Samuel R. Delany och Mia Wolff (Epix) (USA)
  • »Havets gille« av Nancy Peña (Kolik) (Frankrike)
  • »Herr Josephs imperium (Det var en gång i Frankrike 1)« av Fabien Nury och Sylvain Vallée (Albumförlaget) (Frankrike)
  • »Pyongyang« av Guy Delisle (Placebo press) (Kanada)

Om Urhunden

Urhunden är Seriefrämjandets stora pris för tecknade serier och delas ut sedan 1987 till föregående års bästa svenska seriebok samt bästa översatta seriebok. Priset är uppkallat efter en klassisk svensk seriefigur (en korsning mellan hund och dinosaurie) från sekelskiftet av Oskar Andersson, signaturen OA.

Sedan 1994 delar Seriefrämjandet också ut det särskilda priset Unghunden för insatser för barn och ungdomsserier i Sverige. Pristagarna utses av en utnämnd jury. Nomineringarna utlyses på Stockholms internationella seriefestival i april och priset delas ut på Bokmässan i Göteborg i september.

Om Seriefrämjandet

Seriefrämjandet grundades 1968 och är Sveriges organisation för konstformen tecknade serier. Seriefrämjandet verkar för att sprida kunskap om seriekonstens unika särart och utveckla den svenska seriekulturen.

Verksamheten inkluderar att publicera kulturtidskriften Bild & Bubbla samt böcker om och med serier, att dela ut det prestigefulla seriepriset Urhunden, att driva Svenskt Seriearkiv som bevarar seriehistorien, att anordna seriefestivaler som barn- och ungdomsfestivalen I Seriernas Värld, att arrangera utställningar, föreläsningar, debatter och mycket mer.

Seriefrämjandet har sitt säte på Seriecenter i Malmö och lokalföreningar finns i Göteborg, Skåne, Stockholm samt Värmland. Seriefrämjandet vänder sig till barn, ungdomar och vuxna – från den nyfikna läsaren till den professionella utövaren.