Generic filters
Exact matches only

När nordiska serier möts

Projektet Nordiskt seriemöte har hållit fyra möten vid årets stora nordiska seriefestivaler. Seriefrämjandet har tillsammans med de nordiska systerorganisationerna diskuterat vad vi har gemensamt i Sverige, Norge, Danmark och Finland inom seriekulturen. Mötena är över för den här gången men samarbetet fortsätter – starkare än någonsin tidigare.

Under 2013 har Seriefrämjandet arrangerat en rad möten med syftet att öka samarbetet mellan de nordiska ländernas serieorganisationer och upprätta ett utbyte av idéer och erfarenheter. Deltagande organisationer är Dansk Tegneserieråd, Suomen Sarjakuvaseura, Norsk Tegneserieforum och Seriefrämjandet.

Före sommaren hölls två möten, ett i anslutning till Copenhagen Comics (31 maj) och ett vid Oslo Comics Expo (6 juni). Under hösten har de sista två mötena hållits, vid Helsingfors seriefestival (5 september) och I Seriernas Värld i Malmö (24 oktober). Som synes har mötena hållits vid internationella seriefestivaler i de respektive länderna.

Mötet i Helsingfors hölls tillsammans med det nordeuropeiska seminariet för nätverket CUNE på ön Suomenlinna utanför staden. Här fick vårt projekts deltagare dessutom en rundvisning på Kulturkontakt Nords kontor. Under hela festivalhelgen 6–8 september visades utställningen ”Norska serier för barn”, framtagen i samarbete mellan Seriefrämjandet och Norsk Tegneserieforum. Utställningen visades i Kulturkontakt Nords mötesplats i centrala Helsingfors.

Verksamhetsledare Jamil Mani sköter Seriefrämjandets bord vid Helsingfors seriefestival. Foto: Allan Haverholm.

Verksamhetsledare Jamil Mani sköter Seriefrämjandets bord vid Helsingfors seriefestival. Foto: Allan Haverholm.

Vid det sista nordiska seriemötet under I Seriernas Värld i Malmö knöts säcken ihop. Alla förslag och idéer från föregående möten kristalliserades och framåtriktade planer för det nordiska samarbetets fortsättning tog form. Utställningen med norska barnserier visades även i Malmö.

Ordförande Fredrik Strömberg ger en guidad tur för de nordiska serieorganisationernas representanter på Serieskolan i Malmö. Foto: Jamil Mani.

Ordförande Fredrik Strömberg ger en guidad tur för de nordiska serieorganisationernas representanter på Serieskolan i Malmö. Foto: Jamil Mani.

Inom projektet har banden stärkts mellan de nordiska serieorganisationerna, existerande samarbeten har utvecklats och nya dörrar har öppnats för samarbete med andra nordeuropeiska länder. I framtiden hoppas vi se utökade samarbeten och koordinering mellan alla involverade föreninger, och spännande projektidéer är redan på gång. Allt i syfte att stärka seriekulten i Norden, och hela norra Europa.