Generic filters
Exact matches only

Månadens samarbete på Seriewikin

Visste du om att Seriewikin varje månad lyfter fram ett ämne som alla sedan samarbetar om att utveckla? Vi presenterar Månadens samarbete.

”Månadens samarbete är ett kontinuerligt projekt på Seriewikin, som går ut på att utveckla och utöka omfånget och informationen inom utvalda artiklar. Här samarbetar alla användare som vill för att lyfta upp ett ämne som vi tycker förtjänar fokus. Målet är att skapa en utvecklad och i stort sett komplett artikel om just detta ämne före månadens slut.”

Ja, så lyder programförklaringen till ett av Seriewikins löpande projekt. Naturligtvis finns det även andra projekt på Seriewikin med varierande aktivitetsnivåer, som Projekt svenska serieskapare, Projekt webbserier, Utvalda artiklar, Aktuellt och Projekt: Mallar – för att bara nämna några. Kanske får vi anledning att återkomma till dessa i ett annat nyhetsbrev.

Under hösten 2013 har Månadens samarbete uppmärksammat bland annat Stålmannens och Spirous jubileum. Vi har på senare tid haft lite dålig uppslutning kring Månadens samarbete och vill på det här sättet göra folk medvetna om att det finns och att de gärna får vara med och skriva på Seriewikin. Under oktober månad kretsar samarbetet kring den klassiska serietidningen Le Journal de Spirou. Klicka här om du vill hjälpa till att utöka artikeln.