Generic filters
Exact matches only

Hög tid för ett Seriecenter i Stockholm!

År 2005 startade Seriefrämjandet en unik samlingsplats för tecknade serier på Kulturhuset Mazetti i Malmö. Denna viktiga knutpunkt fick namnet Seriefrämjandets Seriecenter och samlar organisationer som arbetar med tecknade serier (Seriefrämjandet och Cʼest Bon Kultur), utbildningsverksamhet (Serieskolan i Malmö och Kulturskolan) och inte minst över ett dussin professionella serieskapare i två stora ateljéer. Seriecenter är en betydande plats för den tecknade serien och gästas regelbundet av allt från elever och lärare till bibliotekarier och politiker. Till Seriefrämjandet och Seriecenter vänder sig allmänheten och media för olika frågor som har med konstformen att göra.

Efter den framgångsrika modellen i Malmö vill Seriefrämjandet nu utveckla ett Seriecenter i Stockholm. Malmö kallas ofta ”Seriestaden” och det är hög tid att även huvudstaden får en framträdande plats för konstformen – en plattform som kan skapa ett gynnsamt klimat för seriekulturen och ge goda förutsättningar för utveckling såväl inom konstformen som i relation till andra konstarter.

Utgångspunkterna för utvecklingen av ett Seriecenter i Stockholm är mycket goda. I Stockholm finns en mängd förlag, aktiva professionella serieskapare, lokalföreningen Seriefrämjandet Stockholm, Konstfack, Seriegalleriet, Serieteket, Stockholms stadsbibliotek, seriehandlare och andra aktörer som på olika sätt arbetar med tecknade serier. Seriefrämjandet har initierat diskussioner och funnit att det finns ett stort intresse – ett veritabelt sug – efter en central mötesplats för tecknade serier i Stockholm.

Nu har arbetet med en utredning av detta intresse startat. En undersökning om vad ett Seriecenter i Stockholm skulle innebära. Uppdragets projektledare är stockholmaren Stef Gaines; verksam serietecknare, återkommande serierecensent för Bild och Bubbla, redaktör för onlineserietidningen babian.se, och med bakgrund som arrangör för flera av Stockholms 24-timmarsserier.

Vill du vara med och forma Seriecentret i Stockholm?
Kontakta projektledare Stef Gaines på: stef.gaines@serieframjandet.se