Generic filters
Exact matches only

Freedom of Speech in Comics Today – sju internationella röster

Bonil - Kedjor (lowres)Att få uttrycka sig fritt är inte möjligt på många platser runt om i världen, till och med närmare än vad vi tror. Serietecknare, tillsammans med journalister, författare, konstnärer och många andra, förföljs för att de utövar sitt yrke och uttrycker sina åsikter. De hotas, förtrycks och till och med fängslas som en följd av sitt arbete. Nu får vi ta del av tecknarnas verk och höra deras berättelser.

I utställningen medverkar sju tecknare från olika länder:
Bonil (Ecuador), Karrie Fransman (Storbritannien), Fadi Abou Hassan (Palestina), Nina Hemmingsson (Sverige), Arifur Rahman (Bangladesh), Rayma Suprani (Venezuela) och Zunar (Malaysia).

Alla har olika berättelser, men tillsammans ger de en bild av inskränkningar på det fria ordet – och den fria teckningen.

Frågan om yttrandefrihet och censur för tecknade serier går långt tillbaka och är en del av Seriefrämjandets bakgrund. Föreningen grundades 1968 för att bland annat motverka dåtidens negativa syn på konstformen. Årtiondet före pågick en hätsk debatt som ledde till att serier censurerades, både utifrån och inifrån, vilket fått efterverkningar ända in i vår tid. Frågan är fortfarande aktuell idag, kanske mer än någonsin tidigare.

Seriefristaden - Utställarinformation

Yttrandefrihet och tecknade serier idag produceras av Seriefrämjandet med stöd av Region Skåne och Stiftelsen Längmanska kulturfonden.

För mer information, maila: info@serieframjandet.se eller ring 040-6614070.