Generic filters
Exact matches only

Fortbildning i serier och pedagogik

Seriefrämjandet bjuder in lärare till fortbildning om serier i undervisningen! Lär dig mer om hur man med hjälp av konstformen tecknade serier kan öka läsglädjen, inlärningsmöjligheterna och förmågan till visuell avkodning i undervisningen för barn och unga.

Efter positiv respons på fortbildningstillfället som arrangerades hösten 2015 erbjuder vi nu en utökad version. Du får en heldag med föreläsningar och workshops i serier och pedagogik, som bland annat ger svar på frågor som:

  • Vilka serier fungerar väl i skolans miljö?
  • Vad finns det för hjälpmedel för pedagoger som vill använda serier i undervisningen?
  • Vilka är vinsterna med att använda serier i skolan?

Målgrupp: Grundskolelärare i alla ämnen
Tid: Måndag 14 nov kl. 09.00–15.00
Plats: Svenskt Seriearkiv, Friisgatan 19, Malmö
Innehåll: Föreläsning, workshop, material, fika och lunch, kursintyg
Kostnad: 2 200 kr + moms
Anmälan: Senast 4 nov till osa@serieframjandet.se
Pedagoger: Fredrik Strömberg och Oskar Aspman

Du som deltog i höstens fortbildningstillfälle är välkommen att delta igen, även om den här kursen delvis innehåller liknande moment.     

fredFredrik Strömberg. Pedagog, journalist och författare. Doktorand vid Malmö högskola och redaktör för Scandinavian Journal of Comics Art och Bild & Bubbla. Kursansvarig på Serieskolan i Malmö. Ordförande i Seriefrämjandet.

oskOskar Aspman Serietecknare, illustratör och formgivare. Konstnärlig adjunkt i Visuell kommunikation på Malmö högskola. En av grundarna till föreningen C’est Bon Kultur som arbetar med serier med högre konstnärliga ambitioner.

Arrangeras av Seriefrämjandet
Seriefrämjandet | Friisgatan 15 B | 214 21 Malmö | 040-661 40 70 | www.serieframjandet.se