Generic filters
Exact matches only

Ett uttalande från Seriefrämjandets styrelse

Som rapporterats i nyhetsmedier, så har en av Sveriges mest framstående kännare och översättare av mangaserier nyligen av Uppsala tingsrätt befunnits skyldig till innehav av barnpornografi. Det material som därmed klassificerats som barnpornografi utgörs av 51 mangabilder som påträffats på mannens hårddisk. Enligt svensk lag är alla bildframställningar av minderåriga (under 18 år) i erotiska situationer att betrakta som barnpornografi. Detta är dock den första domen i Sverige där lagen mot barnpornografi tillämpats på teckningar. Domen har överklagats.

Om domen står sig i hovrätten medför detta svåröverskådliga konsekvenser för serier och annan bildkonst. Barnpornografilagen har ett i högsta grad vällovligt syfte, men till skillnad från fotografier och filmer som dokumenterar begångna övergrepp, kan varken barn eller vuxna visas ha kommit till skada vid framställningen av teckningar (detsamma gäller för övrigt för texter, som inte omfattas av lagen). Bilder på mer eller mindre avklädda barn och tonåringar är vida spridda i såväl manga som andra serier, liksom även inom traditionell bildkonst och andra bildmedier. Den tolkning av lagen som domstolen gjort innebär att en stor del av Serie- och Kultursverige riskerar åtal för spridning och innehav av barnpornografi, såväl publik som serieskapare, förlag, handlare och bibliotek. Frågan måste ställas om detta verkligen är lagstiftarens avsikt.

Det är följaktligen av största intresse att vi får ett förtydligande av rättsläget. Seriefrämjandet välkomnar därför att domen överklagats. Skulle domen fastställas i högre instans, är det absolut nödvändigt med en översyn av lagen så att orimliga konsekvenser för serier och andra konstarter undviks.

/Seriefrämjandets styrelse