Generic filters
Exact matches only

Bildreportage från La nouvelle vague Nordique – nordisk seriesatsning i Angoulême 2016

Seriefrämjandet har varit med och genomfört den mest omfattande satsning på nordiska serier någonsin vid Europas största seriefestival, Festival International de la bande dessinée Angoulême i södra Frankrike. Projektet genomfördes i samarbete med Svenska institutet, Svenska institutet Paris, Kulturrådet samt nordiska serieföreningar och -förlag.

Detta var tredje året i en planerad, långsiktig nordisk närvaro på festivalen, där vi ökat ambitionsnivån för varje år. Förutom två välplacerade montrar för svenska respektive norska serier, genomfördes bland annat ett nordiskt heldagsprogram på scen, ett panelsamtal om feminism i svenska och franska serier, ett frukostmöte med franska förläggare, ett möte med seriehistoriker från hela världen, samt ett stort gemensamt mingelparty där de nordiska länderna bjöd in professionella från seriebranschen att umgås runt montrarna efter det att festivalen stängt.

Den nordiska delegationen av representanter för seriekulturen var i år större än någonsin, till stor del tack var resestipendium som delades ut till nordiska serieskapare, förläggare och redaktörer. I år släppte Seriefrämjandet även två helt nya kataloger: Swedish Comics Conquer the World samt Nordic Comics in Angoulême, som presenterade det senaste från den svenska respektive nordiska seriekulturen.

Sammantaget nådde vi i år fler besökare med ett bredare program och gjorde ett djupare avtryck på Europas största seriefestival än någonsin. Genom detta har vi lagt grunden för ett ökat utbyte mellan den nordiska och den franska seriebranschen, ett utbyte som kommer att resultera i att fler nordiska serieskapare får tillgång till den omfattande franska seriemarknaden, och genom den resten av välden.

Mitt i tältet le Nouveau monde återfanns montrar för såväl Sverige som Norge.  Snart efter det att festivalen öppnat var det tydligt att intresset var stort för nordiska serier.

Mitt i tältet le Nouveau monde återfanns montrar för såväl Sverige som Norge. Snart efter det att festivalen öppnat var det tydligt att intresset var stort för nordiska serier.

 

För projektet togs två helt nya kataloger fram, en om svenska serier och en om nordiska serier. Dessa var mycket populära och delades ut i stora mängder på festivalen.

För projektet togs två helt nya kataloger fram, en om svenska serier och en om nordiska serier. Dessa var mycket populära och delades ut i stora mängder på festivalen.

 

På fredagskvällen hölls det traditionsenliga nordiska monterminglet, där den svenska och den norska montern bjöd på förfriskningar och tilltugg. Detta var, som synes, mycket populärt.

På fredagskvällen hölls det traditionsenliga nordiska monterminglet, där den svenska och den norska montern bjöd på förfriskningar och tilltugg. Detta var, som synes, mycket populärt.

 

Anneli Furmark var utvald att som en av få utländska skapare, delta i den stora scenproduktionen Concert de dessin, där serietecknare skapar en serie tillsammans på scen, ackompanjerat av livemusik.

Anneli Furmark var utvald att som en av få utländska skapare, delta i den stora scenproduktionen Concert de dessin, där serietecknare skapar en serie tillsammans på scen, ackompanjerat av livemusik.

 

Under hela torsdagen arrangerades en nordisk scen med liveteckning till musik. Här danska Karoline Stjernfelt som tecknar en figur från hennes hyllade debutbok "I morgen bliver bedre". Dessa liveteckningar till musik ingick i det officiella programmet och hade konstant stor publik.

Under hela torsdagen arrangerades en nordisk scen med liveteckning till musik. Här danska Karoline Stjernfelt som tecknar en figur från hennes hyllade debutbok “I morgen bliver bedre”. Dessa liveteckningar till musik ingick i det officiella programmet och hade konstant stor publik.

 

På fredag morgon anordnades ett möte med franska förläggare och redaktörer på ett centralt beläget café, i syfte att skapa nya kontakter och öka möjligheten till fler översatta serieböcker på franska.

På fredag morgon anordnades ett möte med franska förläggare och redaktörer på ett centralt beläget café, i syfte att skapa nya kontakter och öka möjligheten till fler översatta serieböcker på franska.

 

Liv Strömquist signerar sin nya bok på franska, hos förlaget Rackham.

Liv Strömquist signerar sin nya bok på franska, hos förlaget Rackham.

 

Paneldebatt om feminism och tecknade serier, med bland annat förläggaren Johannes Klenell (Galago) och serieskaparen Anneli Furmark.

Paneldebatt om feminism och tecknade serier, med bland annat förläggaren Johannes Klenell (Galago) och serieskaparen Anneli Furmark.

 

Torsdagen avslutades med ett "seriebattle", där nordiska lag tävlade om att tolka publikens förslag på teman på bästa sätt. Ett välbesökt evenemang som lyfte fram nordiska serieskapare och den nordiska seriekulturen för den franska publiken.

Torsdagen avslutades med ett “seriebattle”, där nordiska lag tävlade om att tolka publikens förslag på teman på bästa sätt. Ett välbesökt evenemang som lyfte fram nordiska serieskapare och den nordiska seriekulturen för den franska publiken.