Generic filters
Exact matches only

Att hitta ut internationellt.

Vi har bjudit in IRO som ska hålla i ett föredrag om hur de kan hjälpa kulturaktörer att nå ut internationellt.
International Resource Office (IRO) har till syfte att stötta skånska kulturaktörer i sina internationaliseringsprocesser. De erbjuder bland annat konsultationer, workshops/info sessions, feedback på ansökningar och matchning för internationella partnerskap. IRO finansieras av Region Skåne och servicen är därför kostnadsfri.
IRO drivs av Trans Europe Halles som är ett nätverk av europeiska fristående kulturhus. Trans Europe Halles har coordination office i Lund och är det enda europeiska kulturnätverket som är baserat i norden.
Föredraget hålls på Rum för serier, Friisgatan 12, den 5 december kl. 18
Välkomna!