Generic filters
Exact matches only

Årsmöte 2014

Seriefrämjandets medlemmar kallas till årsmötet 2014 som äger rum söndag 27 april kl. 13.00 på Litteraturhuset i Göteborg. Hedersmedlemmen och serievetaren Sture Hegerfors kommer i anslutning till mötet att hålla ett föredrag om sin långa karriär inom serier.

Medlemmar får verksamhetsberättelse, dagordning och röstningsblankett hem i brevlådan inför mötet. Medlem som deltar vid årsmötet ska ta med röstningsblanketten som bevis på medlemskap. Medlem som inte deltar kan poströsta enligt instruktioner på blanketten.

Fjolårets årsmöte hölls på Serieteket i Kulturhuset i Stockholm vid Stockholms internationella seriefestival i april 2013. Året dessförinnan hölls det på Åbergs museum i Bålsta. Målet är att årsmötena ska hållas på olika platser för att göra det enklare för medlemmar i olika delar av landet att delta.