Generic filters
Exact matches only

All ny svensk serieutgivning på bildobubbla.se

Seriefrämjandet arbetar kontinuerligt med att bygga vidare på våra hemsidor och fylla dem med intressant information om och kring konstformen tecknade serier. Nu har vi lagt till ännu en funktion som gör det lättare för dig som serieläsare att följa med och hålla dig ajour med vad som utkommer i Sverige.

På bildobubbla.se, lägger Seriefrämjandet kontinuerligt upp information om alla serier som ges ut i Sverige – såväl serietidningar som serieböcker – med omslag, information om innehåll etc. Allt återfinns under fliken »Serieutgivning«, där du kan få listor på tiltar, årtal med mera. Dessutom hittar du ett antal lätt tillgängliga fönster i sidomenyerna på sidan. De serietidningar som finns i butikerna just nu redovisas till exempel i fönstret »Serietidningar i butiker«, med omslag samt information om vilken period de finns till salu. Vi sammanställer även information om den tidigare serietidningsutgivningen och redovisar denna årsvis, så att man kan se vad som utkommit och när.

Vad gäller serieböcker kan man dels se vad som utkommit den senaste månaden, direkt i fönstret fliken »Nyutkommet«. Här redovisas samtliga serieböcker som utgivits den senaste månaden med utförlig information om serieskapare, förlag med mera. Även denna information samlas sedan årsvis, och är sökbar bakåt. Just nu har vi tagit oss tillbaka till år 2009, men arbetet pågår för att fylla på med information så långt bak som vi kan komma.

Förutom all denna information som läggs till dagligen fortsätter recensionsverksamheten av det mesta som utkommer på svenska i bokform. Dessa recensioner kommer så snart vi fått in boken i fråga och en recensent hunnit läsa och skriva om den. Även detta publiceras på bildobubbla.se och de allra senaste finner i fönstret »Nyligen recenserat«. Vi arbetar även kontinuerligt med att lägga in alla de recensioner som publicerats i Bild & Bubbla sedan starten 1968, för att göra även denna information tillgänglig på hemsidan.

Så, besök bildobubbla.se och håll dig underrättad om vad som utkommer i Sverige.